• שידור חי

מדיניות תרבות ורב תרבותיות: בין רוב ומיעוט

שולחן עגול בשיתוף פורום מוסדות התרבות

מדיניות תרבות אשר נותנת ביטוי לעקרונות של רב-תרבותיות והטרוגניות חברתית, עולה בקנה אחד עם עקרונות וגישות של ליברליזם, הומניזם וגלובליזציה. שלחן עגול במכון הישראלי לדמוקרטיה יעסוק בגישות ליישומה של מדיניות תרבות כזו, וכן בקשיים ובמורכבויות הנלווים לכך. תוך שימת דגש על נסיונן של חברות המתמודדות עם יחסי רוב-מיעוט ומתח לאומי.

בהשתתפות:

  • זיו קולמן-נבו, ראש החטיבה לדיפלומטיה תרבותית, משרד החוץ
  • נדים שיבאן, מנהל מוזיאון האיסלם
  • יעלה חזות ינוקא, ראש תחום אמנויות במועצה הבריטית ישראל
  • מסקי שבירו, מנהלת בית ספר למשחק לבני נוער. שחקנית, במאית, מנחה ויוצרת
  • פרופ' דוד אלכסנדר, נשיא המרכז האקדמי ויצו צרפת חיפה, חבר מועצת תאגיד השידור הציבורי – כאן ויו"ר מועצת הקולנוע היוצא
  • פרופ' נסים קלדרון, פרופ' אמריטוס באוניברסיטת בן-גוריון ומחבר הספר "פלורליסטים בעל כורחם, על ריבוי התרבויות של הישראלים"

מנחה: עו"ד עדנה הראל-פישר, חוקרת, המכון הישראלי לדמוקרטיה

במכון הישראלי לדמוקרטיה - פינסקר 4, ירושלים