• פתוח לקהל בהרשמה מראש

"מדינה נורמלית שאינה נורמלית": העשור השמיני למצב החירום בישראל

מאז קום המדינה קיימת הכרזה מתמדת על מצב חירום, המוארכת מדי שנה על ידי הכנסת. ההכרזה הנוכחית מיום 16.7.2018 נמצאת בתוקף עד יולי 2019. להכרזה שתי השלכות עיקריות: ראשית, ההכרזה היא תנאי להפעלת סמכותה של הממשלה להתקין תקנות שעת חירום, שבכוחן לשנות חקיקה של הכנסת. שנית, ישנו מגוון חוקים שתוקפם מותנה בקיומה של הכרזה על מצב חירום – כגון החוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת-חירום, התש"י-1949, חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979 ועוד.

בשנת 1999 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ בדרישה לבטל את ההכרזה על מצב החירום, בטענה שהיא נעדרת הצדקה עניינית וגוררת פגיעה קשה בשלטון החוק ובזכויות האדם. העתירה, אשר נותרה תלויה ועומדת למעלה מעשור, הניבה עבודת מטה מקיפה בממשלה ובכנסת לניתוק הזיקה הקיימת בין דברי החקיקה השונים ובין ההכרזה. בשנת 2012 מחק בית המשפט את העתירה, תוך שהפציר במדינה להשלים את המלאכה. עם זאת הוא הדגיש כי ישראל היא "מדינה נורמלית שאינה נורמלית" ולכן האתגר יהיה ב"עיצוב מערכת חוק... המתמודדת עם הפן הנורמלי והפן הלא נורמלי כאחת".

חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, אשר ביקש להחליף את סמכויות החירום למאבק בטרור בהסדר קבוע המתאים למדינה דמוקרטית, נחקק בין היתר על רקע תהליכים אלו. הדיונים בפרק בחוק, הבא לנתק את סמכות המעצר המינהלי מההכרזה על מצב חירום, עדיין בעיצומם. בד בבד לא ברור מתי, אם בכלל, תבוטל ההכרזה עצמה.

בעשור השמיני למצב החירום המוכרז בישראל ובחלוף עשרים שנה לעתירה לביטולו, יקיימו המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף מרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון באוניברסיטת חיפה שולחן עגול וכנס, אשר ידונו בהשלכות החברתיות והמשטריות של שגרת החירום שהשתרשה בישראל בעשורים האחרונים.

על רקע כניסתה של מדינת ישראל לעשור השמיני למצב החירום, ובחלוף עשרים שנה לעתירה לביטולו, התקיים כנס של מכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף מרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון באוניברסיטת חיפה, על ההשלכות החברתיות והמשטריות של שגרת החירום שהשתרשה בישראל בעשורים האחרונים.

רב ניצב (בדימוס) רוני אלשיך: "מצב החירום הקיים כיום בישראל מסוכן לביטחון המדינה. אין שום דמיון בין האיומים הביטחוניים שהיו לפני 20 שנה, לאלה הקיימים כיום, אך הפריזמה שלנו לא השתנתה. כך נוצר מצב לא יעיל, ואף מזיק. מערכת הביטחון צריכה להתכונן לאיומים שונים לחלוטין מאלה שהיו בעשורים הקודמים. כיום אין יותר אפשרות להשיג ניצחון צבאי שבקצה שלו הישג מדיני".

ד"ר יוסי ביילין, שר המשפטים לשעבר: "מצב החירום מעניק לממשל סמכויות מטריפות, מצמררות. רק העובדה ששום ממשל לא מימש אותן עד כה מכהה את חוד החומרה. הדור שלי לא צריך להשאיר לדור הבא את האופציה של שימוש בכלים דרקוניים שלא קיימים בשום דמוקרטיה בעולם. בנוסף, יש מערכות שלמות ש"התלבשו" במהלך השנים על חוקי החירום, ולעקור אותן משם עכשיו זה כמעט בלתי אפשרי".

עו"ד דן יקיר, יועמ"ש האגודה לזכויות האזרח: "תיקון שהוכנס לחוק ההתגוננות האזרחית בעורף קובע מהו "מצב חירום מיוחד". זה רק מראה עד כמה מצב החירום הוא פיקציה, ולכולם ברור שזה כך. לכן היה צריך להמציא מצב חירום אמיתי, כדי לדעת להתמודד עם אחד כזה באמת".

פרופ' יובל שני, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, על המעצרים המנהליים: "הוועדה לזכויות אדם של האו"ם קבעה את הצורך לחשוף בפני אדם את הראיות כנגדו, מה שמאוד רלוונטי לישראל. כשישראל מופיעה בפני הוועדה, היא מבקרת בעיקר את היקף השימוש במעצרים, תקופות המעצר והדיון במעמד צד אחד".

עו"ד גאל אזריאל, משרד המשפטים: "הגיעה העת לבטל את מצב החירום, אך זו לא פעולה כזו פשוטה. יש המון חקיקות שתלויות במצב החירום הזה, וזה מצריך התערבות של גורמים רבים. כשהתחיל המהלך בסוף שנות ה-90, היו מעל 200 צווי פיקוח וכמעט 20 חוקים שונים, מרביתם היו קשורים לצרכים ביטחוניים. כיום, הגענו למצב בו יש 23 צווי פיקוח ו-9 חוקים בלבד".

עו"ד עידן בן יצחק, הצוות המשפטי של ועדת חוץ וביטחון של הכנסת: "אף אחד בכנסת לא חושב שיש הצדקה למצב חירום. בזכות המהלכים שהתחילו במשרד המשפטים והעתירה של האגודה לזכויות האזרח, התהליך לניתוק החקיקה מהתקנות מתקדם, והמאמצים נושאים פרי".

פרופ' עמיחי כהן, המכון הישראלי לדמוקרטיה: "העובדה שאין דד-ליין לביטול תקנות החירום, מאפשרת לממשלה לנהל את הדיונים לא במהירות הראויה. אם היה דד-ליין, כבר היה צריך להגיע להכרעה. אולי הממשלה לא אוהבת את ההכרעה הזו".

עו"ד ליאנה בלומנפלד-מגד, משרד המשפטים: "הממשלה לא אוהבת את השימוש במעצרים המנהליים, לכן אנחנו משתדלים להשתמש בו באופן מדוד. עם זאת, עוצמת החשש הביטחוני ומורכבותו שמים את ישראל במצב יוצא דופן בהשוואה למדינות אחרות, שמצריך את השימוש בכלי הזה. ביטול מצב החירום מצדיק הסדר מאוזן יותר, אך לא מאפשר את ביטול הכלי באופן מוחלט".

ד"ר משה בכר, מבקר השב"כ לשעבר: "קשה להוכיח את יעילות המעצרים המנהליים באופן אמפירי, כי לעולם לא נדע כמה ואלו פיגועים נמנעו. עם זאת, הניסיון מלמד כי בכוחם להוריד את מפלס הטרור, ונראה כי במציאות הישראלית הם בבחינת הכרח בל יגונה. לנוכח הבעייתיות הטמונה בכלי זה יש להסדיר אותו באופן שיבטיח שימוש מאוזן ומידתי בו."

עו"ד לאה צמל, מייצגת עצורים מנהליים: "עדיף שנהיה במצב חירום, אפילו כהכרזה, אבל לא נכון להפוך את זה לחלק מכלי העבודה שניתן לשלוף בכל פעם, מבלי שיהיה צורך בסיסי להצדיק את הפרת זכויות אדם".

יום רביעי, כ"ג בסיון תשע"ט, 26 ביוני 2019
המכון הישראלי לדמוקרטיה
פינסקר 4, ירושלים

16:00-17:30 | האם הגיעה העת לביטול מצב החירום בישראל?

מנחה: פרופ' עמיחי כהן, המכון הישראלי לדמוקרטיה
פותחי הדיון:
רב-ניצב (בדימוס) רוני אלשיך, מפכ"ל משטרת ישראל לשעבר
דר' יוסי ביילין, שר המשפטים לשעבר
עו"ד דן יקיר, יועמ"ש האגודה לזכויות האזרח בישראל
עו"ד גאל אזריאל, ייעוץ וחקיקה (המחלקה למשפט ציבורי-חוקתי), משרד המשפטים
עו"ד עידו בן-יצחק, הצוות המשפט של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת
דיון פתוח

17:30-17:45 | הפסקה

17:45-19:30 | מעצרים מינהליים וצווי הגבלה: בין חירום לשגרה

מנחה: עו"ד לילה מרגלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה
פותחי הדיון:
פרופ' יובל שני, המכון הישראלי לדמוקרטיה, חבר ועדת זכויות האדם של האו"ם
דר' משה בכר, האוניברסיטה העברית, לשעבר מבקר השב"כ
עו"ד עביר בכר, עורכת דין המתמחה בזכויות אדם וייצוג כלואים
עו"ד יצחק בם, עורך דין המתמחה במשפט פלילי ומינהלי
עו"ד גאולה כהן, ראשת הפורום הביטחוני של פרקליטות המדינה
ד"ר גור בליי, היועץ המשפטי של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת
דיון פתוח

יום ראשון כ"ז בסיון תשע"ט 30.06.2019
אוניברסיטת חיפה
מצפור עופר, הקומה ה-30 במגדל אשכול

09:30-09:50 | התכנסות

09:50-10:00 | ברכות - פרופ' עלי זלצברגר, ראש מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון

10:00-10:30 | הרצאת פתיחה - דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), נשיאת מועצת העיתונות

10:30-12:20 | חבר דיון ראשון – המסגרת המשפטית למצב החירום ולסמכויות חירום בישראל

יו"ר – פרופ' מוחמד ותד, המכללה האקדמית צפת
דוברים:
פרופ' עלי זלצברגר, אוניברסיטת חיפה
ד"ר תמר הוסטובסקי-ברנדס, הקרייה האקדמית אונו
ד"ר סיגל שהב, המרכז האקדמי למשפט ועסקים
עו"ד לילה מרגלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' אלון הראל, האוניברסיטה העברית

12:20-13:10 | ארוחת צהריים למשתתפי הכנס

13:10-15:00 | חבר דיון שני – השלכות משטריות וחברתיות של מצב החירום המתמשך

פרופ' מיכל טמיר, יו"ר המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
דוברים:
פרופ' גד ברזילי, אוניברסיטת חיפה
פרופ' מנחם הופנונג, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מאיה מארק, אוניברסיטת חיפה
מר אדם רז, קרן ברל קצנלסון
גב' רני מנדלבאום וד"ר טליה מרגלית, אוניברסיטת תל אביב

15:00-15:20 | הפסקה

15:20-16:50 | חבר דיון שלישי – מבט לעתיד: מצב החירום וסמכויות מיוחדות בישראל

ד"ר איתמר מן, יו"ר אוניברסיטת חיפה
דוברים:
פרופ' אריאל בנדור, אוניברסיטת בר-אילן
עו"ד אסף דרעי, המכללה למינהל ואוניברסיטת חיפה
שולחן עגול בהשתתפות הדוברים בכנס

16:50-17:20 | הרצאת סיום

דורית ביניש, נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס), נגידת האוניברסיטה הפתוחה

מנחה ועורך הכנס: ד"ר נדב דגן, מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון