יהדות וזכויות אזרח: המסורת האזרחית בישראל

קמפוס היכל שלמה | ירושלים