חינוך לדמוקרטיה: בין הפרדה לגיוון, בין מטה לשטח

על אתגרי היישום של חינוך לדמוקרטיה בהשוואה בינלאומית ומתוך נקודת המבט המגזרית בקבוצות שונות בחברה הישראלית

הכנס מיועד לצוותי חינוך, א.נשי חינוך ברשויות המקומיות, גורמי מטה במשרד החינוך, אקדמיה וארגוני חברה אזרחית.

הכנס יתקיים במכון ון ליר בירושלים.

שימו לב: הכנס מיועד למוזמנים ומוזמנות בהרשמה מראש (דף ההרשמה נמצא למטה)

15:00 – התכנסות

15:15 16:30 דברי פתיחה

פרופ' מרדכי קרמניצר, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; ראש הוועדה להיות אזרחים לשעבר
ד"ר ביאטריס גורבנצ'י, מנהלת קרן אדנאור בישראל

חינוך לדמוקרטיה בין הצהרות למעשים

מבט משווה על חינוך אזרחי

ד"ר תמי הופמןמנהלת התכנית למדיניות חינוך לדמוקרטיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

מבט על הניסיון הגרמני בקידום חינוך לדמוקרטיה

שיחה עם פרופ' הרמן אבס, ראש הוועדה המייעצת של הסוכנות הפדרלית לחינוך אזרחי בגרמניה; אוניברסיטת דואיסברג, הסן, גרמניה

מבט על עמדות אנשי החינוך על חינוך לדמוקרטיה – תוצאות סקר מומחים

ד"ר תמי הופמן
מיטל ברון, מנהלת התכנית למדיניות חינוך לדמוקרטיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

הפסקה

16:45 – 17:45

חינוך לדמוקרטיה מנקודת המבט של הקבוצות השונות בחברה בישראל - שולחנות עגולים

החינוך החרדי
יו"ר השולחן: אתי בינדר, מפקחת כוללת, מחוז חרדי

החינוך הממלכתי ערבי
יו"ר השולחן: ד"ר שרף חסאן, יו"ר ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי; מכללית אורנים

החינוך הממלכתי
יו"ר השולחן: יעל נאמן, מנכ"לית קרן לאוטמן

החינוך הממלכתי דתי
יו"ר השולחן: רוחמה גבל רדמן, מנכ"לית עמותת יסודות

הפסקה

18:00 – 18:45

חינוך לדמוקרטיה - בין מטה לשטח

מנחה: יעל נאמן

רים זריק, מנהלת מחלקת החינוך במועצה המקומית, עילבון
דוד שמחון, ראש תחום חברה וחיבורים, רשת אמית
קים סיגל פולקמן, מנהלת ביתא מחנכים, עיריית ירושלים

18:45 – 19:00 דברי סיכום

ד"ר תמי הופמן
עו"ד ענת טהון אשכנזי, מנהלת המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים, המכון הישראלי לדמוקרטיה