חרדים לאקדמיה

המכון הישראלי לדמוקרטיה, רח' פינסקר 4, ירושלים

יום עיון משותף שעסק בהיבטים החברתיים והכלכליים של תכנית החומש ובסוגיות ההפרדה המגזרית והמגדרית הנגזרות ממנה

על רקע תכנית החומש שהציגה לאחרונה המועצה להשכלה גבוהה, ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה ביחד עם בית הספר למדיניות ציבורית על שם פדרמן באוניברסיטה העברית יום עיון שעסק בהשלכות ובאופן הראוי לשילוב החרדים במערכת ההשכלה הגבוהה.

את הכנס פתחו נשיא המכון יוחנן פלסנר, יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב, פרופ' יפה זילברשץ וראש ביה"ס פדרמן למדיניות ציבורית, פרופ' דוד לוי פאור, אשר הדגישו את מורכבות בשילוב החרדים באקדמיה, ובהן המתח שבין שמירה על אתוס אקדמי אל מול הפרדה מגדרית של קמפוסים נפרדים.

המושב הראשון, בהובלת ד"ר לי כהנר מהמכון, עסק בהיבטים החברתיים והכלכליים של תכנית החומש בהקשר החרדי. במושב, הציג ד"ר גלעד מלאך את התובנות מתכנית החומש הקודמת והפקת הלקחים לתכנית החומש החדשה. פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא במכון, הציג את יחסי החרדים והאקדמיה ואיתן רגב ממרכז טאוב, הציג את התוצאות הכלכליות הצפויות כתוצאה מיישום התכנית.

המושב השני, בהובלת פרופ' אורנה קופרמן מהאוניברסיטה העברית, עסק בסוגית ההפרדה המגזרית והמגדרית. במושב, ניתחו המשתתפים את היתרונות והחסרונות של קמפוסים נפרדים לחרדים לרבות ההשלכות האתיות, האקדמיות והמגדריות. משתתפי המושב: ד"ר חיים זיכרמן מהקריה האקדמית אונו, פרופ' דפנה יואל מאוניברסיטת תל-אביב, פרופ' רון שפירא מהמרכז האקדמי פרס, פרופ' ברק מדינה מהאוניברסיטה העברית וישי פרנקל, חבר הות"ת ובכיר בחברת אינטל, ניתחו את החששות וההזדמנויות משילוב החרדים באקדמיה.

המושב השלישי והמסכם בהובלת יאיר אטינגר, כתב הדתות של עיתון "הארץ" וחוקר במכון, עסק בקשר שבין החרדים באקדמיה לבין השתלבותם בחברה הישראלית. בפאנל נשאו דברים פרופ' חגית מסר ירון מאוניברסיטת תל-אביב ששימשה עד לאחרונה כסגנית יו"ר המל"ג, צבי שרייבר מהמרכז האקדמי לב, נעמי פרל ממכון מנדל למנהיגות ופרופ' מלכה חובב ופרופ' עודד נבון מהאוניברסיטה העברית.