• פתוח לקהל בהרשמה מראש

ממלכתיות במבחן

לצפייה במושב הראשון של הכנס שהתקיים באנגלית

 

לצפייה במושב השני של הכנס שהתקיים בעברית