הרשות השופטת: הסדרה חוקתית, מינוי שופטים, יסודות חוקתיים

אשקלון

הכינוס האחד-עשר של המועצה הציבורית לחוקה, הוקדש לדיון ברשות השופטת מתוך התמקדות בהסדרה חוקתית, במינוי שופטים וביסודות חוקתיים. בכינוס נערכו ארבע הרצאות: פרופ' רות גביזון נשאה דברים בנושא ההסדרה החוקתית של הרשות השופטת. אחריה נשיא בית המשפט העליון פרופ' אהרן ברק דיבר על היסודות החוקתיים של הרשות השופטת בישראל. הדובר השלישי, פרופ' ידידיה צ' שטרן, דיבר על מקצועיות מול ייצוגיות בשפיטה. ולבסוף פרופ' מרדכי קרמניצר נשא דברים בעניין דרכי המינוי של השופטים. לאחר מכן נחלקו המשתתפים לשלוש קבוצות עבודה ובמסגרתן הם דנו בנושאי ההרצאות. במושב הסיום הוצגו עיקרי הדיונים בקבוצות ונאמרו דברי סיכום.
להלן תקציר הנושאים שעלו בקבוצות הדיון.

הדיון התמקד בשני נושאים עיקריים:

 1. שינוי בהגדרת תפקידו של בית המשפט העליון לבית דין לחוקה.
 2. שאלת השיקוף והליך השיקוף בתוך הרשות השופטת.

הדיון התמקד בכמה שאלות ועניינים:

 1. האם יש צורך בשינוי ההרכב האנושי של הוועדה למינוי שופטים?
 2. הגדרת הקריטריונים הראויים למינוי שופטים.
 3. האם ועדות המינויים לבית המשפט העליון צריכות להיות שונות מהוועדות לערכאות השיפוט האחרות?
 4. איך מפיגים את המתח בין מערכת השיפוט לבין הרשות המבצעת והרשות המחוקקת?

גם קבוצה זו התמקדה בשאלות בעניין מינוי השופטים והביקורת השיפוטית. הגישה הכללית שהסתמנה הייתה מינימליזציה של החוקה. עלתה הדעה שאין מקום לכלול בחוקה או בחוק יסוד עניינים שהיום אינם כלולים בהם, למשל בעניין המבנה של מערכת השיפוט וחלוקת הסמכויות בין הערכאות (להוציא הנושא הייחודי של בג"ץ). בכל אחד מהנושאים הועלו כמה רעיונות.

 1. מינוי שופטים
  • התאמת השופטים: האם צריך לבדוק את התאמה המועמדים לתפקיד? האם אפשר לבדוק את ההתאמה?
  • שיקוף: האם בתי המשפט, במיוחד בית המשפט העליון, צריכים לשקף מניפה של דעות ושל השקפות המבטאות מגזרים כאלה ואחרים מתוך הציבור הישראלי?
  • הרכב הוועדה לבחירת שופטים: שאלות בעניין הוספת חברים, אנשי אקדמיה או אחרים.

 2. ביקורת שיפוטית
  הרוב התנגדו לריכוז הסמכות בידי בית המשפט העליון משני שיקולים:
  • יש צורך בקביעת הסדר מפורש בדבר מתן סמכות לבית המשפט לבקר את החוקים שהכנסת מחוקקת.
  • יש לקבוע האם ביקורת חוקתית זו תיעשה בכל בית משפט, או בבית המשפט העליון.
תגיות:
חוקה בהסכמה