פורום קיסריה 2008, מושב הקיץ: המלצות צוות איכות הסביבה

פורום קיסריה 2008 קורא להגברת התמריצים והמסים הסביבתיים: לקבוע היטל פגיעה בשטחים פתוחים; לחייב עובדים על הוצאות חנייה ולהכיר בתחבורה ציבורית כהוצאה

"לצד מודעות הולכת וגוברת של כלל המגזרים בישראל לחשיבות איכות הסביבה ולהשלכותיה הכלכליות עדיין קיים בישראל כשל שוק שאינו מאזן בין התועלת המזהם לנוחות הנפגעים מפעילותו וקיימים חורים רבים ברגולוציה שנדרשים, על-מנת לבנות את הסכר שיעצור את המשך הידרדרות איכות הסביבה בישראל וכתוצאה גם פגיעה בכלכלה", אומר פרופ' ערן פייטלסון, שעמד בראש צוות ההכנה שעסק באיכות הסביבה. "העידן בו שלטה התפיסה, כי מדיניות ירוקה סותרת צמיחה עסקית וכלכלית מאחורינו והיום ברור לכולם שהיא מנוע צמיחה הכרחי. עתה נותר לדון בדרכים כיצד לממש חזון זה". במסגרת הדו"ח מעלה הצוות של פורום קיסריה שורה של המלצות כלכליות ורגולטוריות. להלן כמה מהן.

ראש הצוות: פרופ' ערן פייטלסון, בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל והמחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
חברי הצוות: גב' ולרי ברכיה, סמנכ"לית בכירה למדיניות ותכנון, המשרד להגנת הסביבה; ד"ר מיקי הרן, ראש התכנית לסביבה, הקריה האקדמית אונו; לשעבר מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה; ד"ר דורון לביא, מנכ"ל משותף, פארטו הנדסה בע"מ; החוג לכלכלה וניהול, המכללה האקדמית תל-חי; מר אמיר לוי, מנכ"ל שיכון ובינוי Environment; לשעבר סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר; מהנדס נרי נדר, Trade and Agencies Ltd.,Goodwill - Consulting , לשעבר סמנכ"ל טכני, חברת נשר - מפעלי מלט ישראלים בע"מ; מר בועז סופר, סמנכ"ל בכיר לתכנון וכלכלה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר.

אחת ההמלצות של הצוות היא לקבוע היטל פגיעה בשטחים פתוחים, שיוטל על כל שטח פתוח, ציבורי או פרטי, שבינויו מחייב שינוי בתוכנית מתאר מחוזית. הטלת ההיטל תייקר בנייה מחוץ לתחומי הישובים הקיימים וכך תגדל הכדאיות של התחדשות עירונית באמצעות פרויקטים, כמו פינוי בינוי ושיקום שכונות וכן תעודד בנייה לגובה. קרקע הינה משאב במחסור במדינה קטנה וצפופה כמו ישראל ולשמירה על שטחים הפתוחים יתרונות רבים בהם שמירה על תפקוד מערכות אקולוגיות תומכות חיים, שמירה על הנוף ועל ערכי מורשת, מענה לצרכי פעילויות נופש ופנאי של תושבי המדינה ושמירת עתודות קרקע לפיתוח ותשתיות של הדורות הבאים. יתרונות אלה אינם מתומחרים על ידי השוק ולכן נדרשת התערבות ממשלתית להבטיח הקצאה יעילה שלהם.

בשנים האחרונות עיקר הפיכת שטחים פתוחים לבינוי התבטאה בבנייה בצפיפות נמוכה, צמודת קרקע וביישובים כפריים (פירבור), תוך אובדן גדול של שטחים פתוחים. ישובים קטנים מצריכים השקעה גבוהה בפיתוח תשתיות, הגורמות לקטיעה של השטחים הפתוחים ועלולות לפגוע במגוון הביולוגי. בנייה בצפיפות נמוכה יוצרת גם לעלייה בנסיעות היות ומקום העבודה נמצא לרוב בערים, ובעקבותיה עלייה בעומסי התנועה ובזיהום האוויר.

כמו כן, הצוות ממליץ על הכנסת הערך האלטרנטיבי של הקרקע לניתוח עלות תועלת של פרויקטים ציבוריים, וזאת לאור ההתעלמות מרכיב זה כיום, מה שתורם לשימוש הבזבזני בקרקע בפרוייקטים רבים.

הנסיעה בכלי רכב פרטיים צמחה  פי 30 מאז 1963, כאשר קצב עליית רמת המינוע ורמת הנסועה עלה על קצב הרחבת שטח הכבישים. המשמעות היא שהצפיפות בכבישים גדלה משמעותית, ועימה עומסי התנועה וזיהום האוויר. מגמה זו רק תגדל. לדברי פרופ' פייטלסון, אמנם כיום מופנות השקעות גדולות לשיפור התחבורה הציבורית בישראל, אך במקביל מקומות עבודה רבים ממשיכים לתת לעובדיהם הטבות שכר לפי שווי השימוש ברכב והסדרי חניה חינם, שבעצם מעודדים אותם להגיע למקום העבודה ברכב פרטי ולא בתחבורה ציבורית - והציבור כולו משלם מחיר סביבתי כבד. 

בשל מצב זה ממליץ הצוות בראשותו להעלות את ערך שווי השימוש ברכב צמוד. כמו כן, הוא ממליץ לזקוף הוצאות חניה במשכורת ולהכיר בתחבורה ציבורית כהוצאה ולא כשכר לעובד. פרופ' פייטלסון: כיום הבטחת מקום חניה מהווה תוספת דה-פקטו למשכורת, הנמנעת ממי שלא מגיע ברכב פרטי לעבודה, בעוד שהוצאה על תחבורה ציבורית באה מתוך המשכורת הקיימת, ונתפסת על ידי העובד כהוצאה מהכיס של עצמו.

היבט נוסף שנדון הוא עידוד מחקר ופיתוח סביבתי בישראל. מחברי הדו"ח מציינים, כי הפוטנציאל הרב ביותר, בארץ ובעולם, לשיפורים סביבתיים מצוי בחדשנות סביבתית. לכן מחקר סביבתי מהווה את הפוטנציאל המשמעותי ביותר ליצירת יתרון יחסי ישראלי בתחום. אך אי הוודאות הכרוכה במחקר, ביחד עם אי הודאות לגבי תקנים עתידיים, גורמים לכך שהכדאיות לפירמה נמוכה במקרים רבים מהכדאיות החברתית של השקעה במו"פ סביבתי.  בכדי להתגבר על כשל זה מוצעים מספר צעדים אפשריים המתמקדים בהורדת עלויות הפיתוח וצמצום עלויות העסקה על ידי הקטנת אי הודאות לפירמות:

  • הסטה משמעותית של מענקי המדען הראשי במשרד התמ"ת לתחומי הטכנולוגיות הסביבתיות
  • הרחבת התמיכה של המשרד להגנת הסביבה בחדשנות סביבתית על ידי הגדלה משמעותית של התקציבים המוקצים לכך.
  • הקמת מרכז לטכנולוגיה סביבתית בכדי לצמצם את אי הודאות בפניהן עומדות הפירמות.