פורום קיסריה 2008, מושב הקיץ: המלצות הצוות שעסק בהתפתחויות בכלכלה הבין-לאומית

לפניכם המלצות צוות ההכנה לפורום קיסריה בראשותו של דוד ברודט, שעסק בהתפתחויות בכלכלה הבין-לאומית והשפעותיהן על ישראל.

מר דוד ברודט, המנהל האקדמי של פורום קיסריה
מר מיקי יפרח, המכון הישראלי לדמוקרטיה

לאחר תקופה של גאות כלכלית ברחבי העולם, הַצמיחה הכלכלית העולמית מורידה הילוך. המשבר הפיננסי שפרץ בארצות הברית בקיץ 2007 יצר משבר אשראי ונזילות חסר תקדים, והוא מאיים להביא את העולם כולו להאטה כלכלית. הזינוק במחירי הנפט והמזון יוצר לחצים אינפלציוניים, ואלה מגבירים את האתגרים הניצבים לפני מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות המוניטרית ברחבי העולם - אתגרים משמעותיים בצל משבר האשראי המתמשך.

צמיחתן המהירה של הכלכלות המתפתחות הגדילה את כוח הקנייה ואת הביקושים של המדינות הללו, והן האחראיות העיקריות לעליית המחירים הדרמטית בשוק האנרגיה והסחורות בעולם בשנים האחרונות. התחזיות להמשך צמיחתם המהירה של המשקים הצומחים הגדולים, סין והודו, צופות המשך גידול בביקושים לנפט וסחורות בשנים הקרובות וכן המשך העלייה במחירים, חרף ההאטה הצפויה בתוצר העולמי.

ביסוס מעמדן של סין והודו כשחקניות מרכזיות בכלכלה העולמית בשנים הקרובות יוצר סיכונים והזדמנויות רבים למדינות בעידן הגלובלי. כיום נדרשים קובעי מדיניות ומקבלי החלטות ברחבי העולם כולו לשאלה מה הדרך הטובה ביותר להגיב למגמות ולשינויים בכלכלה העולמית כדי להבטיח את הצמיחה הכלכלית ואת היכולת התחרותית של מדינתם בטווח הארוך. בנייר רקע זה אנו סוקרים שלושה מהתהליכים הגלובליים העיקרים כיום:

  1. המשבר הפיננסי בארצות הברית: האם ארצות הברית ניצבת בפתחו של 'עשור אבוד'?
  2. משבר הנפט והסחורות: הגורמים, ההשפעות והתחזיות.
  3. שינויים במאזן הכוחות בכלכלה העולמית: עלייתן של סין והודו - המשקים הצומחים הגדולים.

מטרת המסמך לספק חומר רקע ונתונים כלכליים בנוגע לתהליכים הגלובליים. אנו מקווים שהוא יתרום לדיון על הגלובליזציה ועל המגמות בכלכלה העולמית ויסייע למקבלי ההחלטות להגדיר את תפקידה של ישראל במציאות הגלובלית החדשה. אפשר לנצל את המשך המגמה החיובית בכלכלה העולמית כדי לקדם רפורמות ותכניות שאפתניות, מתוך התחשבות בסיכונים המקרו-כלכליים בטווח הקצר. למידה מושכלת של השינויים הגלובליים המתהווים והגברת קשרי המסחר של ישראל בזירה הבין-לאומית, גם עם שני המשקים הצומחים הגדולים, הן קריטיות להאצת הצמיחה הכלכלית ולביסוס מעמד המשק הישראלי בטווח הארוך ככלכלה מובילה בזירה הגלובלית המשתנה.

הורידו את הדוח המלא של הצוות

תוצרי פורום קיסריה בנושא גלובליזציה והכלכלה הבין-לאומית לאורך השנים

לדף הראשי של פורום קיסריה 2008, מושב הקיץ