פורום קיסריה 2002: איום ביטחוני ומשבר כלכלי: השפעת הטרור על הכלכלה הישראלית

לפניכם תקציר ועיקרי המלצות הצוות בנושא השפעת הטרור על הכלכלה הישראלית.

  1. מידת ביטחון סבירה היא תנאי הכרחי לקיומה וצמיחתה של כלכלה חופשית.
  2. הטרור הפלשתינאי פוגע בכלכלת ישראל, ופגיעה זו אינה תופעה זמנית או חולפת ויהיו לה השלכות על התוצר ומבנה המשק בטווח הארוך. לפגיעת הטרור מאפיינים ייחודיים המבדילים אותה מאיומים ביטחוניים אחרים. מזה כשנתיים מעורער ביטחונם האישי של תושבי ישראל באופן המשפיע על התנהגותם הכלכלית ובכלל זה על דפוסי צריכה וחלוקת התצרוכת על פני זמן.
  3. הערכות הצוות הן שהפגיעה המצטברת של האינתיפאדה והטרור מאוקטובר 2000 ועד סוף 2002 תהיה בסדר גודל של 6-8 אחוזי תוצר. בשנת 2002 בלבד תהיה הפגיעה בסדר גודל של 3.5 עד 5 אחוזי תוצר. מדיניות ממשלתית מרחיבה יכולה להקטין את הפגיעה בטווח הקצר אולם מדיניות כזו אינה כשלעצמה רצויה. מדיניות כזו תחליף פגיעה כלכלית קשה בטווח הקצר (ירידת תוצר) בפגיעה כלכלית קשה יותר תוך פרק זמן לא ארוך (משבר פיננסי?, אינפלציה?)
  4. הערכות אלו עקביות עם ממצאים מחבל הבאסקים בספרד שם נמצא כי הטרור הוריד את התוצר הלאומי הבאסקי בכ - 12 אחוזים, כמו גם עם אומדנים הנגזרים מתגובת שוק ההון הישראלי לפיגועים. מצאנו כי, עם התעצמות גל הטרור וכאשר שאר התנאים קבועים, הכפלת מספר הנפגעים הורידה את ערך השוק הישראלי בכ - 6 אחוזים מול ערך שוק המניות האמריקאי.
  5. מדינת ישראל, שאיבדה עשור של צמיחה בשנות האינפלציה שבאו לאחר מלחמת יום כיפור, מאבדת בסכסוך הנוכחי עשור של צמיחה בתוצר לנפש. כח העמידה הנדרש מהציבור בישראל אינו, אם כן, רק כח עמידה אל מול כמות הנפגעים, אלא גם כח עמידה אל מול מציאות כלכלית קשה שעוד תכבד.

עיקרי ההמלצות:

  1. כל מדיניות ממשלתית חייבת לקחת בחשבון כי התוצר במשק הישראלי יקטן ביחס לגודלו בתקופה שקדמה לאינתיפאדה. ניסיון להחזיר את המצב הכלכלי לקדמותו בלי להחזיר את המצב הביטחוני לקדמותו לא יצליח ועלול לגרום למשבר פיננסי או לפריצה אינפלציונית.
  2. המרכיב הכמותי החשוב ביותר בהשפעת הטרור על התוצר והצמיחה הוא בהגדלת אי הודאות והסיכון בפניהם עומדים הציבור והסקטור העסקי כאחד. הממשלה, על כל אגפיה ושלוחותיה, אינה רשאית לנהל מדיניות "עסקים כרגיל". תהליכים שעשויים להיות נכונים בתקופה רגילה צריכים להישקל מחדש תוך בחינה מדוקדקת של השפעתם על אי הודאות העומדת בפני הסקטור העסקי. בעיתוי הנוכחי, מהלך שמגדיל זמנית את אי הודאות יכול לגרום לנזק בלתי הפיך לענף כלשהו או למשק כולו.
  3. בשווי משקל כלכלי-בטחוני עם טרור פעיל תגדל ההוצאה של המשק הישראלי על ביטחון. הוצאה זו תגדל הן דרך גידול בהוצאה הציבורית והן דרך גידול בהוצאה הפרטית על ביטחון. בחיפוש אפיקי המימון לגידול בהוצאה הציבורית, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לעובדה שלהתגוננות בפני טרור, בניגוד להתגוננות בפני מלחמה כוללת, מרכיב פרטי לא מבוטל. במיוחד יש לשים לב לתופעה לאור המציאות בה גדל מאוד אי השוויון בישראל בחמש עשרה השנים האחרונות.
  4. הפסד התוצר למשק הינו מדד למחיר העימות הישראלי פלשתינאי. ככל שהוצאות ביטחוניות ספציפיות מקטינות את הפסד התוצר בשיעור העולה על עלותן יש לבצען לאלתר על מנת להגדיל את חוסנו הכלכלי של המשק.

לעיון בספר איום ביטחוני ומשבר כלכלי: השפעת הטרור על הכלכלה הישראלית, מאת ראובן גרונאו ודן מרידור

כל תוצרי פורום קיסריה בנושא ביטחון וטרור לאורך השנים

לדף הראשי של פורום קיסריה 2002