צוערי הדמוקרטיה: מפגש ראשון

ביום חמישי, 10 בדצמבר 2009, כ"ג בכסלו תש"ע, נערך המפגש הראשון של צוערי הדמוקרטיה. הפרויקט הוא נדבך חשוב ובלתי נפרד מיוזמת המכון לתיקון שיטת השלטון - 'הפורום לתיקון שיטת השלטון בישראל', ומטרת העל שלו היא לעורר צעירים להשתתפות פעילה בחיים הפוליטיים הציבוריים והחברתיים של מדינת ישראל.

מטרת מפגש הפתיחה של פורום צעירים להצלת הדמוקרטיה היתה יצירת במה משותפת ראשונית של צעירים ממנה יצא קול קורא לטיפול בכשלי הדמוקרטיה הישראלית והצלתה.

במפגש נכחו ראשי מפלגות צעירים ועמותות וכן נציגות הנהגת סטודנטים סטודנטים מכלל האוניברסיטאות בארץ.
המפגש כלל שיחה עם ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, סיעור מוחות בהנחיית דפנה גרובר, ראש פורום הצעירים במכון ושיחה עם ראשי הצוות המחקרי בראשות ד"ר גידי רהט העוסקים בניתוח תחלואי הדמוקרטיה הישראלית ופתרונם.

במפגש נבחר צוות היגוי אשר יוביל את הפרויקט, ומפגש ההמשך של צוות זה ייערך בתאריך 12 בדצמבר 2009.

פרוטוקול המפגש

צעירים שוחרי דמוקרטיה - סדר יום
9:15-10:30 פריסת חזון השינוי בשיטת הממשל
ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

10:30-12:00 רעיונות לפעולה - סיעור מוחות
דפנה גרובר, ראש פורום 'צעירים שוחרי דמוקרטיה'

שימוש מושכל בתקשורת
איתי ליטמן, דובר המכון הישראלי לדמוקרטיה

12:00-13:00 משולחן המחקר - על רפורמות שלטוניות
ד"ר גידי רהט, ניר אטמור, ד"ר עופר קניג