מדיניות בתחום הפיתוח הכלכלי - תקציר הדיון

 • מר איימן סייף - הרשות לפיתוח כלכלי
 • מר שוקי אורן - קרן השקעות
 • מר גבי מימון - פעילויות משרד התמ"ת
 • מר ישראל שנקלר - Intel
 • מר סעיד אינאס - Galil Software
 • ברכות לפעילות הממשלה: כל הדוברים מן המגזר העסקי בירכו את הממשלה על היזמה ועל הרצון לשנות בתחום העסקים במגזר הערבי ועל הפניית משאבים לשם כך. הושם דגש על החשיבות של הרשות שמוקמת, על קרן ההשקעות, ועל העובדה שזוהי הפעם הראשונה שבה מוקם פרויקט רציני למען עסקים במגזר הערבי. ברכות מיוחדות הובעו על שיתוף הפעולה בין התהליך הממשלתי לבין המגזר העסקי והמגזר הפרטי.
 • צורך בהתאמת הכלים לצורכי המגזר הערבי: נקודה עקרונית שהועלתה הייתה שאמנם ישנם כלים מעשיים ליזם במגזר הערבי, ויש עמותות שמטפלות בתחום התעסוקה. ברם, לא תמיד כלים אלו מותאמים למגזר הערבי, גמישים לצרכיו ולמאפייניו הייחודיים, ופעולתם אינה תמיד יעילה במגזר זה. חשוב שתיווצר התאמה של הקריטריונים למשקיע הערבי, מתוך מתן דגש ליעילות ולמהירות של הכלים שמשרדי הממשלה מעמידים. בדרך זו יש סיכוי טוב מאוד שהמגזר הערבי יהיה חלק משינוי אמתי.
 • צורך בהנגשה והגמשה של הכלים שמשרדי הממשלה מעמידים: רבים מן הדוברים טענו כי קיימת בעיה אמתית של הנגשת הכלים שמשרדי הממשלה מעמידים בעבור המגזר הערבי - יזמים, משקיעים ועובדים. כדי שכלים אלו יהיו קלים יותר ליישום חשוב להנגיש אותם בעבור בני המגזר.
 • צורך בחיזוק הקשר בין המגזר העסקי והחברה האזרחית לבין משרדי הממשלה: עלו הצעות מגוונות לחיזוק הקשר בין המגזר העסקי לבין משרדי הממשלה, מתוך מחשבה שהמגזר העסקי מביא עמו יכולות ותשומות שהבירוקרטיה הממשלתית מתקשה בהם.
 • יתרונות יחסיים של המגזר הערבי: הדיון העלה נקודות שבהן יש למגזר העסקי הערבי יתרונות פוטנציאליים ייחודיים, ומן הראוי לרכז בהם מאמץ כדי לקדם אותם באופן ייחודי, כגון פיתוח התיירות הכפרית, קידום ההייטק במגזר ועוד.
 • קריאה להשקעה של המגזר העסקי במגזר הערבי: חשוב שראש הממשלה יקרא למגזר העסקי היהודי להתגבר על חסמים פסיכולוגיים ולהשקיע במגזר הערבי. במגזר זה יש פוטנציאל מבוזבז, הון אנושי רב ואיכותי, ובתחום זה קיימת הזדמנות אמתית לשיפור משמעותי של הכלכלה הישראלית, מנוע צמיחה, ובאותה העת גם תתאפשר סגירת פערים בתוך החברה הישראלית.
 • מימון מסלול תעסוקה 2008: לפני שלוש שנים התחיל משרד התמ"ת בהפעלת מסלול תעסוקה. הדבר נחל הצלחה רבה. מסיבות תקציב בשנת 2008 מסלול התעסוקה אינו ממומן ולכן אינו מופעל. דרוש תקצוב מיוחד למימון מסלול תעסוקה בשנת 2008. 
 • הודעת החשב הכללי על הקמת צוות להסרת חסמים במכרזי מדינה: במסגרת המושב הודיע החשב הכללי כי הוא יבדוק את האפשרות של הסרת חסמים לא מתאימים, המונעים נגישות של אנשי עסקים ערבים למכרזים שהוא מפרסם.

מר איימן סייף, מהרשות לפיתוח כלכלי, הציג את התכנית של הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, את מטרות הרשות, תפקידיה ותכניות אופרטיביות לביצוע. נוסף על כך הוא הציג תכנית לתעסוקת נשים ערביות ותוצאות של סקר עמדות בקרב אנשי עסקים ערבים ויהודים.

מר שוקי אורן, החשב הכללי של קרן השקעות, הציג את הקרן בערבות המדינה ואת הצלחותיה בפעילות מול המגזר הערבי, וכן את התכנית להקמת קרן השקעות פרטית. החשב הציג לוח זמנים לפרסום המכרז להפעלת ה-private equity

מר גבי מימון, מנכ"ל משרד התמ"ת, הציג את הכלים שמשרד התמ"ת מפעיל לשם קידום התעסוקה במגזר הערבי, ובהם מסלול תעסוקה, הכשרות מקצועיות, אזורי תעשיה, מעונות יום וכדומה.

נציגי המגזר העסקי - case studies- ניסיונות מוצלחים של קידום התעסוקה בתחום ההייטק במגזר הערבי:
מר יוסי שנקלר מאינטל (Intel) תיאר את מקומם הנרחב של אקדמאים ערבים במרכזי הפיתוח של אינטל ישראל.
מר סעיד אינאס מנכ"ל Galil Software בנצרת.