שנתון החברה החרדית

בחירות ואורחות חיים

פרק ה

| מאת:

לוחות אקסל פרק בחירות ואורחות חיים

אורחות החיים בחברה החרדית נמצאים בשינוי מתמיד ואפשר ללמוד מהם על מערכת היחסים בין החרדים לחברה הישראלית בכללותה. אומנם יש פערים גדולים בין האוכלוסייה החרדית לזו היהודית הלא-חרדית בהשתתפות בצבא ובשירות הלאומי, בשיעור המשתמשים באינטרנט ובמספר בעלי רישיון הנהיגה והנופשים, אך בשל העלייה בשיעור החרדים בהשתתפות בכל אחד מתחומי החיים האלו ניתן לקבוע בבירור כי מגמת ההשתלבות של החברה החרדית בחברה הכללית מתחזקת.

אחד הגורמים המחזקים מגמה זו הוא ההצטרפות ההולכת וגוברת של חרדים ללימודים במערכת ההשכלה הגבוהה ולשוק תעסוקה איכותי, הן של גברים והן של נשים. אלו מאפשרים הכנסה פנויה, מודעות מתפתחת בהדרגה לתרבות הצריכה וצמיחת שיח מודרני בקרב קבוצות מעמד הביניים המתעצבות בחברה החרדית.

בשנת 2016 הצטרפו כ-3,500 גברים חרדים, שהם כ-34% מהבנים בוגרי מערכת החינוך החרדית, לשירות צבאי או אזרחי, עלייה של 5% לעומת שנת 2015. מקרב הגברים החרדים המתגייסים – 81% פנו ב-2016 לשירות צבאי ו-19% לשירות אזרחי וזאת בשל התחושה שמדובר בשירות משמעותי יותר לחברה ומועיל יותר כהכשרה מקצועית לשוק התעסוקה. צה"ל גם היה קרוב לעמידה ביעדי הגיוס הקבועים בחוק (89%) זאת לעומת השירות האזרחי (33%).

 

בשנים 2016-2015 השתמשו באינטרנט 43% מהחרדים, מחצית משיעור המשתמשים בקרב הלא-חרדים (86%), וזאת לעומת 28% משתמשים חרדים בשנים 2009-2008. פילוח מגדרי מראה שיש הבדלים בשימוש באינטרנט בין הגברים החרדים לנשים החרדיות (גברים – 39%; נשים – 47%).

בשנים 2016-2015 נפשו בארץ 49% מהחרדים, שיעור נמוך בהשוואה לשיעור הנופשים בישראל מקרב האוכלוסייה הלא-חרדית (61%). 16% בלבד מהחרדים יצאו לחופשה בחו"ל, הרבה פחות משיעור הנופשים בחו"ל מקרב האוכלוסייה הלא-חרדית (47%). עם זאת, בתוך שנים ספורות, חלה עלייה ניכרת בחרדים היוצאים לחופשה מחו"ל, מ-12% בשנים 2014-2013 ל-16% בשנים 2016-2015.

לשנתון המלא >

כל הלוחות