שנתון החברה החרדית

אוכלוסייה

פרק א

| מאת:

לוחות אקסל פרק אוכלוסיה

לאוכלוסייה החרדית קצב הגידול המהיר ביותר במדינות המפותחות, וכמובן גם בישראל, כאן קצב הגידול שלה הוא 4% בשנה. הגורמים לקצב הגידול המיוחד הזה הם שיעורי פריון גבוהים, תנאי רפואה ומחיה מודרניים, גיל נישואים צעיר ומספר ילדים גדול במשפחה. כל אלה הם הסיבה לכך שהאוכלוסייה החרדית הישראלית היא צעירה מאוד – מחצית מאנשיה הם בני פחות מ-16.

גידולה הדמוגרפי המהיר של האוכלוסייה החרדית משפיע גם על מעמדה – הכלכלי, החברתי והפוליטי – ולכן הוא מושך אליו תשומת לב ציבורית, תקשורתית ופוליטית. בשנת 2017, חצתה האוכלוסייה החרדית בישראל לראשונה את רף המיליון תושבים, והיא מונה נכון לסוף שנה זו כ-1,033,000 נפש (לעומת כ-750,000 ב-2009).

על פי תחזית שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), האוכלוסייה החרדית בישראל המהווה בשנת 2017 12% מכלל האוכלוסייה, צפויה להגיע ל-16% מכלל האוכלוסייה בשנת 2030. על פי תחזיות אלו תמנה האוכלוסייה החרדית כולה 2 מיליון נפש בשנת 2033.

ניתוח הדפוסים של התא המשפחתי החרדי בעשור האחרון מראה ירידה קלה בשיעורי הפריון מ-7.5 בשנים 2005-2003 ל-6.9 בשנים 2014-2012. אם כי אלו גבוהים מאוד ביחס למדינות העולם המפותח (פחות משני ילדים לאשה). בקרב שאר הנשים היהודיות בישראל עומד שיעור הפריון על 4.2 ילדים לאישה דתית; 3.0 ילדים לאישה מסורתית־דתית; 2.6 ילדים לאישה מסורתית־חילונית; ו־2.1 ילדים לאישה חילונית.

שיעור הנשואים באוכלוסייה החרדית – גברים ונשים – בגילאי 20+ (82%) גבוה בהרבה משיעור הנשואים בחברה היהודית הלא־חרדית (63%). פערים אלו מוסברים בגיל הנישואים הצעיר בחברה החרדית. עם זאת, בשנים האחרונות ניכרת עלייה בגיל הנישואים. שיעור הנשואים בגילים 24-20, שעמד בשנים 2004-2003 על 61%, ירד בשנים 2011-2010 ל-56% ובשנים 2016-2015 ל44%.

לשנתון המלא >

כל הלוחות