שנתון החברה החרדית

תנאי עבודה

פרק ו

| מאת:

לוחות אקסל פרק תנאי עבודה

מניתוח נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת 2016 עולה שהעובדים החרדים, ככלל, רואים בעבודה מקור פרנסה יותר מקריירה. נראה שזו הסיבה למספרים הקטנים יחסית של העובדים החרדים בתפקידי ניהול (11% לעומת 24% בקרב עובדים יהודים לא חרדים) ולכך שרובם אינם שותפים לקבלת ההחלטות במקום העבודה שלהם ואינם משתתפים בקורסים ובהשתלמויות מטעם מקום העבודה.

העובדה שהעבודה נתפסת בעיניהם כמקור פרנסה בלבד משפיעה גם על האופק התעסוקתי שלהם. שיעור העובדים החרדים שיש להם אופק קידום בעבודה קטן יותר מזה שבקרב עובדים יהודים לא חרדים (42% לעומת 49% בהתאמה), וגם המוטיבציה להחלפת מקום העבודה היא, ברוב המקרים, לצורך הכנסה גבוהה יותר ופחות משום הרצון להגשמה עצמית ומיצוי היכולות האישיות. כך גם באשר לשימוש בטכנולוגיה. שיעור לא גדול של חרדים משתמשים במחשב ובאינטרנט באופן קבוע בעת עבודתם, ושיעור קטן בלבד נחשפים לחידושים טכנולוגיים ששינו את סביבת העבודה שלהם (34% לעומת 51% בהתאמה).

יש לומר כי בקרב עובדים חרדים צעירים (גילאי 34-20) תפיסת העבודה כמקור לקריירה רווחת יותר. תפיסה זו מתבטאת בציון ההגשמה העצמית ומיצוי היכולות כמוטיבציות להחלפת מקום עבודה, בראיית התפקיד כמאפשר קידום בקריירה ובשימוש רווח יותר בטכנולוגיה.

תמונת תנאי העבודה של העובדים החרדים מורכבת וקשורה לתפיסת מקום העבודה שלהם. בגלל המקום הלא כל כך חשוב של העבודה בחייהם, רבים מהם מרוצים מן האיזון שהם מצאו בין העבודה ובין המשפחה והפנאי ואף מצהירים שמעולם לא נאלצו לעבוד מהבית בזמנם הפנוי. עם זאת, תנאי העבודה שהם מספרים עליהם לוחצים יותר מאלו שמדווחים עליהם עמיתיהם הלא-חרדים. בין השאר העובדים החרדים מרגישים שהם אינם יכולים לצאת להפסקה על פי רצונם או לצאת לסידורים באמצע יום העבודה (64% לעומת 48% בקרב יהודים לא חרדים). המוּדעוּת לשיפור תנאי העבודה או הרצון בשיפור כזה באמצעות התאגדות חלשים למדי, ורובם המוחלט אינם שייכים לארגון עובדים (18% לעומת 34% בקרב יהודים לא חרדים). 

רמת שביעות הרצון של העובדים החרדים ממקום העבודה שלהם גבוהה, במרבית המקרים בדומה לכלל האוכלוסייה ולפעמים אפילו למעלה ממנה. שביעות הרצון ניכרת בעיקר בתפיסת חשיבות העבודה שלהם (92% מן העובדים החרדים סבורים שהיא בעלת ערך לעומת 87% מן העובדים היהודים הלא חרדים), בהרגשה שהם ממצים את יכולותיהם ובדיווח על מערכות יחסים בין-אישיות טובות במקום העבודה. נתון חשוב ומפתיע קשור לאפליה במקום העבודה. רוב מוחלט מן העובדים החרדים מדווחים שלא חוו אפליה על רקע אורח החיים שלהם (97% לעומת 98% בקרב יהודים לא חרדים או על רקע מגדרי ושלא נדרשו מעולם לבצע משימה מנוגדת לערכיהם (83% לעומת 77%). ממצא זה מעודד במיוחד לנוכח התופעה המתרחבת בשנים האחרונות של כניסת חרדים למקומות עבודה שלא בסביבה חרדית.

לשנתון המלא >

כל הלוחות