שנתון החברה החרדית

תמונת מצב עדכנית על החברה החרדית

נתוני השנתון, הפרשנות והמגמות נאספו ונכתבו על ידי: 
ד"ר גלעד מלאך וד"ר לי כהנר