שנתון החברה החרדית

מגפת הקורונה

פרק ו

| מאת:

לכל לוחות האקסל בפרק מגפת הקורונה

מגפת הקורונה היא האירוע העולמי החשוב ביותר עד כה במאה ה־ 21 . הנגיף התפרץ בישראל בחודש מרץ 2020 וחולל בה שינויים דרמטיים במערכת הבריאות, בכלכלה, בתרבות, בתקשורת ובכלל אורחות החיים. המגפה לא פסחה על המגזר החרדי והשפעתה עליו באה לידי ביטוי בשיעורי תחלואה גבוהים, בהיקף גבוה של יציאה לחל"ת ובעלייה בשיעור המשתמשים באינטרנט ובמדיה החדשה.

בריאות

הקורונה הכתה במגזר החרדי בעוצמה רבה, ועל פי הערכתנו 37% מכלל החולים בישראל בשנת 2020 היו חרדים. מתוך 402,739 חולים שדווחו על ידי משרד הבריאות עד סוף 2020, אנו מעריכים שמספר החרדים עומד על כ-150,220 (37%). שיעור זה גבוה במיוחד לנוכח שיעורם של החרדים באוכלוסייה, העומד על 12.5% בלבד. מדובר בהערכת חסר כיוון שבממוצע שיעור הבדיקות החיוביות באזורים חרדיים עומד על 14%, כמעט פי שלושה משיעורם באזורים שאינם חרדיים (5%).

תעסוקה

מבחינה תעסוקתית, הקורונה פגעה באוכלוסייה החרדית קשה יותר משפגעה באוכלוסייה היהודית הלא-חרדית. פגיעה זו בלטה במיוחד בקרב נשים חרדיות בגל הראשון, ובקרב גברים חרדים בגל השני.

כך, הירידה בשיעור התעסוקה של האוכלוסייה החרדית בחודשים מרץ-מאי השנה, לעומת אותם החודשים אשתקד, עמדה על 35% בממוצע (34% לגברים ו-37% לנשים). בקרב יהודים לא-חרדים, הייתה הירידה בשיעורי התעסוקה חדה פחות, והפערים בין גברים לנשים היו גדולים יותר (19% מהגברים ו-27% מהנשים).

בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, שיאו של הגל השני, התהפכה המגמה במגזר החרדי והירידה בתעסוקה הייתה בעיקר בקרב גברים. כך, בהשוואה לשנת 2019, חלה ירידה של 20.5% בשיעורי התעסוקה בקרב גברים חרדים לעומת 15% בקרב נשים. בקרב יהודים לא חרדים, נרשמה ירידה קטנה יותר בקרב הגברים (10%), וירידה של 16% בקרב נשים, בדומה לזה של הנשים החרדיות. ניכר שהנשים החרדיות מפגינות חוסן תעסוקתי גבוה יותר מאשר הגברים החרדיים.

חשיפה לאינטרנט

בשנים האחרונות ניכרת עלייה בשיעור החרדים המשתמשים באינטרנט, אך המגפה והסגרים שליוו אותה הביאו לקפיצה נוספת בשיעור החשיפה של חרדים לאינטרנט. על פי סקר מכון "אסקריא" שנערך בחודש יוני 2020, 66.2% מן המגזר החרדי משתמשים באינטרנט. נתונים אלו מעידים על קפיצה של 7.6% בשיעור החרדים המשתמשים באינטרנט בשלושת חודשי הקורונה הראשונים ועלייה של 4.7 נקודות אחוז בשיעור החרדים המשתמשים באינטרנט בתקופה זו. עלייה בהיקף דומה התרחשה בשנים 2019-2018 אך אז היא התרחשה במשך שנה שלמה, ואילו בתקופת הקורונה השינוי התחולל בתוך שלושה חודשים.

כל הלוחות