מבצע

שנתון החברה החרדית 2020

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון | רכה
  • מספר עמודים: 103 עמ’
  • מרכז: תוכנית החברה החרדית בישראל
  • מחיר: 64 ₪ מחיר מבצע: 32.0 ₪

שנתון החברה החרדית של המכון הישראלי לדמוקרטיה לשנת 2020 המפורסם זו הפעם החמישית, סוקר את השינויים שחלו בעשורים האחרונים בחברה החרדית בתחומים מגוונים, בהם רמת החיים, החינוך, התעסוקה, פנאי ואורחות חיים. מטרת השנתון לסייע למקבלי ההחלטות להתוות מדיניות מתאימה לחברה החרדית שתסייע בהשתלבות החרדים בחברה הישראלית, בהתאם לרצונם ומאפייניהם כחברה בעלת אורח חיים ייחודי.

החברה החרדית בישראל בחרה להקים מחיצה שמפרידה בינה ובין שאר חלקי החברה הישראלית. ההיבדלות הפכה את החרדים לספר חתום בעיני רוב הישראלים. רבים מתקשים לראות את האדם החרדי בנפרד מהקבוצה, ורבים גם אינם יודעים לזהות את קבוצות המשנה בחברה זו, הנבדלות זו מזו באופנים רבים כל כך. גם רשויות המדינה, שאמורות לגבש מדיניות כלפי החרדים בהקשרים רבים, אינן מיטיבות להכירם ובעקבות זאת שוגות לעיתים בטיפול בהם ובצורכיהם.

"שנתון החברה החרדית בישראל" מבקש להסיט את המסך ולחשוף את העובדות באשר למגזר החרדי, ששיעורו מאוכלוסיית המדינה בשנת 2020 הוא 12.5% . ואכן, ארבעת השנתונים הראשונים (שראו אור בשנים 2019-2016) יצרו מהפכה בחקר החברה החרדית בישראל. לראשונה כונסו יחדיו שלל נתונים על הדמוגרפיה החרדית, דפוסי הבחירות לכנסת של קבוצה זו, מערכת החינוך שלה, דפוסי התעסוקה, היקף העוני, רמת החיים ואורחות החיים שלה. הלוחות והתרשימים הציגו, בצד נתוני עבר, את הנתונים העדכניים ביותר — כדי שיהיה אפשר להבין את המצב הקיים ובה בעת ללמוד על מגמות השינוי לאורך זמן. כתוצאה מכך שנתון החברה החרדית הפך למקור מידע מרכזי עבור מעצבי מדיניות, חוקרים ואנשי תקשורת, אך גם עבור גורמים מתוך החברה החרדית.

השנתון החמישי שלפניכם הוא אפוא כבר חלק ממסורת שבכוונתנו להמשיך בה בשנים הבאות. שנתון זה, כקודמיו, מציג עובדות ומפרש אותן ללא משוא פנים לתועלת המשתמשים בו. המעיין בו יכול לקבל תמונה מקיפה ועדכנית של החברה החרדית בישראל בשנת 2020, ובכלל זה המגמות והתהליכים המתרחשים בה. בכל אחד מששת פרקי השנתון התמקדנו בנושאים שנראו לנו החשובים ביותר לכלל העוסקים בחברה החרדית. כדי למקד את המבט מצד אחד וכדי לספק את התמונה המלאה בתחומים חשובים מצד שני, שיבצנו בכל פרק תרשימים גדושי מידע ונתונים וכן לוחות בסוף כל פרק. באתר האינטרנט של המכון הישראלי לדמוקרטיה מוצגים הלוחות המלאים של כל הנושאים המופיעים בשנתון, לוחות רבים נוספים לתועלת החוקרים בתחום וכן הסבר מתודולוגי והגדרות של כל הנושאים בשנתון.