פרלמנט - גליון 58 דיוקן הציבור הישראלי (גיליון 58)

תמונת ברירת מחדל
תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

זהות ערבית במדינה יהודית ודמוקרטית

תמונת ברירת מחדל

שביעות הרצון ממצבה של ישראל

תארו לעצמכם שהיה אפשר לחזור בזמן ולשאול, במועדים שונים, מה אזרחי ישראל חושבים על מצבה של המדינה – מה היינו מגלים? מה היו הדעות שרווחו בציבור בשנות התשעים, בשנות השמונים ובשנות השבעים על מצבה הכללי של ישראל? האם על פי ההערכות הוא משתפר עם השנים, או אולי בנסיגה?

תמונת ברירת מחדל

מי אנחנו? זהות לאומית במדינת ישראל

מעל בימת בית דיזינגוף בתל אביב, ב-ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, הכריז דוד בן גוריון 'על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל'. הכול מחאו כפיים, ומדינת ישראל הייתה לנקודת שיא במאמציה של התנועה הציונית, שחתרה להגשמת השאיפות הלאומיות של הפזורה היהודית.

תמונת ברירת מחדל

החברה הישראלית – חברת מהגרים

מתקומתה של מדינת ישראל ועד ימינו חלו תמורות דמוגרפיות מהותיות בחברה הישראלית, בשל גלי העלייה שהגיעו אליה במשך השנים. גלי העלייה אשר הגיעו ארצה, כל אחד ומאפייניו הייחודיים לו, נאלצו להתמודד עם קשיי הקליטה בחברה מתהווה, חברה המתפתחת ומשתנה כל העת; במהלך השנים הללו גם התרחש שינוי בשיח החברתי-תרבותי-פוליטי הישראלי – וממדיניות 'כור ההיתוך', אשר שאפה לכינונו של קולקטיב ישראלי אחיד ומאוחד, התפתח תהליך פלורליסטי המדגיש את האינדיווידואליזציה והפרטיקולריות, והמקבל את קיומה של הזהות הרב-תרבותית. בהתאם לזאת, כל אחת מן העליות המרכזיות התקבלה בחברה באופן שונה, ואופן זה השפיע על תהליך קליטתה, הטמעתה ושילובה בחברה הישראלית.

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

סולידריות חברתית בסקרי דעת קהל

האם תחושת הקִרבה למדינה אפיינה מאז ומעולם את החברה הישראלית? מהן התקופות שבהן הרצון להישאר בארץ נחלש ומהן השנים שבהן כמעט כל הישראלים משוכנעים ברצונם להישאר בארץ?

תמונת ברירת מחדל

מאמר מערכת - דיוקן הציבור הישראלי

לרגל שנת השישים של מדינת ישראל אנו מפרסמים גיליון חגיגי של כתב העת המקוון פרלמנט בשיתוף מרכז גוטמן, שפועל בחסות המכון הישראלי לדמוקרטיה. ההיסטוריה של מרכז גוטמן (שבעבר נקרא 'המכון למחקר חברתי שימושי' ובראשית הדרך 'המכון לחקר דעת הקהל') שזורה בתולדותיה של מדינת ישראל. המכון עשה את צעדיו הראשונים עוד בטרם הוקמה המדינה, ומחקריו מאפשרים לסקור את שישים שנות קיומה של המדינה מנקודת מבטה של דעת הקהל.