הרשות השופטת

הרכב שופטי בית-המשפט העליון, נכון ליום 1.9.2004:

נשיא - אהרן ברק

מישאל חשין (המשנה לנשיא)

מרים נאור

יעקב טירקל

סלים ג'ובראן

דורית ביניש

אסתר חיות

אליעזר ריבלין

אליקים רובינשטיין

אילה פרוקצ'יה

עדנה ארבל

אדמונד לוי

אשר דן גרוניס

יעקב טירקל פרש ב-23.3.05

מידע נוסף ניתן למצוא באתר בית המשפט העליון: http://www.court.gov.il