פרלמנט - גליון 36 גיליון 36

תמונת ברירת מחדל
תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

הצעת חוק: תיקון לחוק בנק ישראל

חוק בנק ישראל הוא חוק ותיק שנחקק ב-1954, וקיימת הסכמה רחבה לגבי חוסר עדכניותו ולגבי הצורך לשנות את מתכונתו אך מעבר להסכמה זו מתחילים חילוקי הדעות בדבר מתכונתו של החוק החדש.