פרלמנט | גליון 24

הולנד: הצעת חוק לעריכת משאלי עם נפלה - והממשלה בערבותיה

סוגיית קיום משאלי עם הייתה הסיבה להתפטרות קולקטיבית של חברי הממשלה ההולנדית בראשות ווים קוק, בחודש מאי השנה.
המקרה החל בהצעת חוק שלפיו יוכלו אזרחי הולנד להצביע במשאלי עם ועל-ידי כך לתקן חקיקה פרלמנטרית ואפילו להטיל עליה וטו בחומים חברתיים וכלכליים, למעט נושאים של מיסוי וצבא. מפלגת "הדמוקרטיים 66", השותפה הקטנה מתוך שלוש מפלגות הקואליציה השלטת, מבקשת מזה זמן מה להעביר חוק זה. משמעות הצעת החוק קשורה למתח שבין דמוקרטיה ייצוגית לבין דמוקרטיה ישירה. בדיון הציבורי שהתקיים בהולנד בעקבות הצעת החוק הועלו יתרונות וחסרונות של עריכת "משאלי עם מתקנים". המתנגדים טענו כי משאלי עם שבאמצעותם האזרחיים יכולים לשנות באופן ישיר חוקים שאותם קבעו נציגיהם הנבחרים, מקרבים את הולנד לקראת דמוקרטיה ישירה ומשאירים בידי הנציגים תפקיד של קביעת הקו הראשוני בלבד לחוקים. בנוסף, המתנגדים טענו כי יאבד האיזון בין רשויות השלטון בעקבות החלשת כוחה של הזרוע המחוקקת. משאלי עם הם בעייתיים גם מבחינת ניסוח הוגן של השאלה ומימון הוגן של מסע ההסברה.
המצדדים טענו כי משאל העם עשוי דווקא לשפר את הדמוקרטיה הייצוגית. רעיון של קיום "משאלי עם מתקנים" מניף חרב מעל לראשיהם של המחוקקים באיום לבטל או לשנות חוקים. איום זה יחייב את הפוליטיקאים לקיים קשר עם ציבור הבוחרים עוד קודם לחקיקת החוק, להסביר את עמדותיהם, ולדעת מהי הדעה הרווחת בציבור. כמו כן הושמעה טענה שלפיה לחצים על המערכת הפוליטית לצעוד עם הזמן מושכים לכיוון משאלי עם, שקיומם מתאפשר באופן פשוט יחסית בעזרת טכנולוגיה מתקדמת.
להעברת החוק נדרשו שני שלישים מהקולות, שהם 50 קולות. אך ברגע האמת הצביעו בעד החוק רק 49 מחוקקים. הקול החסר היה שייך לחבר בכיר במפלגה הליברלית, הנס וויגל, שטען - חרף ההסכם בין מפלגות הקואליציה בדבר קידום נושא עריכת משאלי עם - כי החוק מסוכן בכך שהוא נותן לציבור כוח רב מדיי להשפעה על מדיניות הממשלה.
מיד לאחר שנחסמה הצעת החוק החליטו חברי "הדמוקרטיים 66" להתפטר מהממשלה. הניסיונות להצלת הקואליציה, לא רק שלא נשאו פרי אלא שבעקבותיהם החליטו גם שרים חברי המפלגות האחרות בקואליציה להצטרף להתפטרות - זאת למרות שהקואליציה יכלה להתקיים גם ללא "הדמוקרטים 66".
שלושה שבועות לאחר ההתפטרות הגיעו המפלגות להסכם, שהצעת החוק תוצג מחדש לחברי הפרלמנט עם שינויים שלפיהם הפרלמנט לא יהיה מחויב לתוצאת משאלי העם. הממשלה, למעט וויגל, חזרה בה מהתפטרותה.

מבוסס על:

* Grofman, Bernard and Peter Van Roozendaal, "Toward a Theoretical Explanation of Premature Cabinet Termination", European Journal of Political Research 24, 1994, pp. 155-170.

וכן על קטעי עיתונות וחומר מהאינטרנט.