פרלמנט | גליון 17

הכנסת והמכון הישראלי לדמוקרטיה

המכון הישראלי לדמוקרטיה פועל לחיזוק קשריו עם הכנסת, וכמכוני מחקר אחרים הפועלים בעולם מנסה לתרום להתמקצעות בית המחוקקים ופעולת חברי הפרלמנט. להלן חלק מפעילויות המכון שנועדו לסייע לחברי הכנסת ולוועדות הכנסת.

המכון הישראלי לדמוקרטיה פועל לחיזוק קשריו עם הכנסת, וכמכוני מחקר אחרים הפועלים בעולם מנסה לתרום להתמקצעות בית המחוקקים ופעולת חברי הפרלמנט. להלן חלק מפעילויות המכון שנועדו לסייע לחברי הכנסת ולוועדות הכנסת.

חמש שנים לתכנית המתמחים של המכון הישראלי לדמוקרטיה בוועדות הכנסת

תכנית המתמחים בכנסת קמה מתוך ההכרה כי ועדות הכנסת פועלות כיום בתנאים של מחסור בכוח אדם מקצועי ובתשתית מחקרית נאותה. התכנית החלה לפעול לפני כחמש שנים, כיזמה משותפת של המכון הישראלי לדמוקרטיה, יו"ר הכנסת דאז פרופ' שבח וייס ויו"ר ועדת הכנסת דאז חגי מרום. בבסיס התכנית מונח הרעיון שהצבת סטודנטים בוועדות הכנסת כעוזרי מחקר ("מתמחים") תאפשר לראשי הוועדות לנתב אליהם מטלות מחקריות-יישומיות בתחומי העניין של הוועדה, שאליהן לא היו יכולים בעלי התפקידים להתפנות עד כה. עם חילופי התפקידים חידש יו"ר הכנסת הנוכחי, ח"כ דן תיכון, את מתן החסות לתכנית, וזאת אף התרחבה והעמיקה את פעילותה.

המתמחים, כולם סטודנטים מצטיינים, משפטנים לקראת סיום התואר או סטודנטים לתואר שני בתחומי מדעי החברה, עובדים בצוותים של אחד עד שלושה במסגרתן של כמעט כל ועדות הכנסת ובלשכת יו"ר הכנסת. מטרת התכנית היא לצרף לכל ועדה סטודנט המתמחה בתחום עיסוקה: משפטנים עובדים בוועדת חוק חוקה ומשפט, כלכלנים - בוועדת הכלכלה, מתמחים במנהל ומדיניות סביבה - בוועדת הפנים ואיכות הסביבה, וכך הלאה.
עבודת המתמחים משתנה, ונקבעת בתיאום עם יו"ר הוועדה או מנהל הוועדה; אך בכולן המטרה היא להרחיב את המצע ואת איכות המידע העומדים לרשות חברי הכנסת בוועדה והיו"ר. המתמחים מספקים בהתאם לצורך מידע השוואתי, רקע ונתונים בנושאים שונים כגון: הפרטה, שירות מילואים, שוויון בין המינים בתכניות לימוד, מעמד הרפואה המשלימה, חוק החברות, חוק בריאות ועוד. עבודת המתמחים אינה נוגעת בפן הפוליטי של הנושאים, במידה והוא קיים, אלא מתמקדת במידע וניתוח מקצועי, אקדמי ואובייקטיבי.

מספר המתמחים בתכנית עלה בהדרגה משמונה בשנה הראשונה לעשרים ומעלה בשנה זו. הביקוש לסיועם עולה בהתמדה, ותגובת חברי כנסת ויושבי ראש ועדות של איכות הסיוע וזמינותו חיובית ביותר. התכנית במתכונתה הנוכחית מתקיימת תחת חסותו הכלכלית והמקצועית של המכון הישראלי לדמוקרטיה. המטרה לטווח הארוך היא להעביר את החסות על התכנית לידי הכנסת, שתיקח על עצמה את האחריות לענות על צורך אמיתי ולספק לוועדות ולחברי הכנסת את הסיוע המקצועי הצמוד, כדי לשפר את איכות העבודה הפרלמנטרית.

מרכז המידע של המכון הישראלי לדמוקרטיה

מרכז המידע של המכון הישראלי לדמוקרטיה מעמיד כלים מקצועיים לרשות חברי הכנסת בנושאים דמוקרטיים ומשטריים. מערכת המידע מכסה בין השאר את התחומים: מנהל ציבורי, תהליכי חקיקה, ממשל השוואתי, שיטות בחירות, אמצעי תקשורת ופוליטיקה, שתדלנות, פרלמנטים ופרלנטרים, מפלגות, נשים בפוליטיקה ועוד. הספרות המקצועית ומאגרי המידע עומדים לרשות חברי הכנסת בכל עת. בצוות מרכז המידע אנשי מקצוע בתחום המידע והפוליטיקה, המעמידים לרשות המשתמש בהתאם לצרכיו את כישוריהם באיתור, עיבוד, הערכה, וניתוח של חומר מקצועי. צוות מרכז המידע שומר בהקפדה על מהימנות המידע שהוא מספק ואינו נוקט עמדה, ועם זאת מסוגל לעזור בגיבוש המלצות המותאמות לצורכי המבקש.

אנו מתכבדים להזמין את חברי הכנסת, את השרים ואת הסגל הבכיר בכנסת ובמשרדי הממשלה לנצל את הכלים השונים שמעמיד לרשותם מרכז המידע, למען קידום העבודה המקצועית בכנסת וקידום הדמוקרטיה הישראלית.

· גישה מהירה ומקצועית למאגרי מידע ממוחשבים בעולם, לרשת האינטרנט ומאגרי מידע מקוונים.
· קשרים ענפים עם פרלמנטרים במדינות שונות.
· אוסף מעודכן על ספרים וכתבי עת בנושאים הקשורים למשטר מדינת ישראל ולנושאים פוליטיים ומבניים העולים על סדר היום של ממשלות ובתי מחוקקים בארץ ובעולם.
· חומר באנגלית, בעברית, בצרפתית, בגרמנית, באיטלקית, בספרדית וברוסית המאורגן בקטלוג ממוחשב, כולל תקצירים בעברית או באנגלית.
· עוזרי מחקר המתמחים בתחומי מדעי החברה בכלל ובמדעי המדינה בפרט. עוזרי מחקר הקוראים ומתרגמים מאמרים מקצועיים הנכתבים בשפות אירופיות רבות, ובכלל זה - איטלקית ספרדית, צרפתית, רוסית וגרמנית.