פרלמנט | גליון 13

מדור האינטרנט

בית המשפט העליון בארצות-הברית

כתובת:  http://www.law.cornell.edu/supct/

תוכן: טקסט מלא של פסקי הדין של בית המשפט העליון בארצות-הברית, המעודכן עד תום המושב האחרון (יולי 1996) . ניתן לערוך חיפוש לפי נושא ולפי מילות מפתח. לאחרונה הוסיפו לאתר את פסקי הדין של בית המשפט העליון מן השנים 1975-1937, ובמדור נפרד - טקסטים מלאים של החלטות בעלות משמעות היסטורית מיוחדת. במדור הרקע הכללי, ניתן לקרוא מאמר על תפקידי בית המשפט העליון ולעיין במילון מונחים המבאר מילים נפוצות בשימוש בית המשפט.

גם בית המשפט העליון בישראל נערך עתה להכנת אתר אינטרנט לפסקי הדין, שיאפשר גישה להחלטות כשבוע ימים לאחר מתן ההחלטה. האתר יונהג בעוד כחצי שנה.