פרלמנט | גליון 8

ממדף הספרים בחו"ל

שיטות ממשל דמוקרטיות

מחבר הספר, פרופסור ג'ובני סרטורי מאוניברסיטת קולומביה בארצות הברית, מתאר את הצורות השונות של משטרים דמוקרטיים ומצביע על יתרונותיהן, על כשלונותיהן ועל הבעייתיות הטמונה בכל אחת מהן.

חלק א' - שיטות בחירה
עמוד התווך של כל מערכת פוליטית הוא שיטת הבחירות. סרטורי מתאר את כל שיטות הבחירות בעולם, ובנוגע לשיטה היחסית, הנהוגה גם בישראל, הוא קובע כי היא גורמת בדרך כלל למספר רב של מפלגות, אבל אפשר לצמצם את מספרן באמצעות השימוש באחוז החסימה. סרטורי מציין כי אחוז החסימה הנהוג בישראל אינו פותר כלל את הבעייה, ומציע להעלות אותו ל-10%-3%.

חלק ב' - שיטה נשיאותית מול שיטה פרלמנטרית
חלק זה עניינו הגדרה והערכה של שתי שיטות הממשל העיקריות. כמו כן בוחן הפרק את השיטה הצרפתית המוגדרת כנשיאותית למחצה. סרטורי מפנה ביקורת נוקבת בייחוד אל הכוונה להנהיג בישראל בחירה ישירה לראשות הממשלה. ישראל תהיה המדינה הראשונה שתנהיג שיטה זו, אבל גם איטליה, יפן והולנד שוקלות שיטה דומה. בשיטה הזאת, לדברי סרטורי, טמונות סכנות רבות:
* יציבות בבחירת ראש הממשלה אין משמעותה בהכרח תמיכה פרלמנטרית יציבה;
* הכוח הניתן לראש הממשלה לפזר את הכנסת אינו כוח של ממש, מכיוון שבהחלטה על פיזור הכנסת מחליט, למעשה, ראש הממשלה על התפטרותו מתפקידו;
*בחירות חדשות לא תבאנה בהכרח להרכב פרלמנטרי חדש, וככלל, מדינה שנמצאת תמיד בעיצומן של בחירות לא תתפקד פוליטית;
*לחלופין, יש סכנה כי הכנסת תתמוך בראש ממשלה בהצבעות אי אמון כדי למנוע את פיזורה אבל לא תאפשר לו להעביר חקיקה;
*בניגוד למשטר נשיאות ראש הממשלה תלוי עדיין באמון הפרלמנט, אבל אין לו אפילו זכות וטו.
מתוך כך מסיק סרטורי כי אם הכוונה היא לעבור לשיטה נשיאותית, יש לתכנן מחדש את כל המערכת הפוליטית: "הכנסת ראש ממשלה הנבחר בבחירה ישירה לתוך מערכת פרלמנטרית כמוה כהכנסת אבן לתוך מנוע - אם המנוע אינו נשבר, כנראה שהיה חזק מאוד".

חלק ג' - סוגיות והצעות
חלק זה עוסק בכמה סוגיות, כמו הנהגת בית שני בפרלמנט ותפקידה והרכבה של חוקה. למדינות המעוניינות להנהיג משטר חדש מייעץ סנטורי להנהיג משטר חדש מייעץ סרטורי להנהיג משטר נשיאותי לסירוגין - ממשל פרלמנטרי בצירוף נשיא. כל עוד השיטה הפרלמנטרית פועלת, מה טוב; אולם, כאשר מתחילות בעיות בהיענותה לדרישות, יש לכבות את "המנוע הפרלמנטרי" ולהניע את "המנוע הנשיאותי". סרטורי סבור כי שיטה מעין זו תיצור משטר פרלמנטרי חזק יותר, שבמסגרתו יהיה לחברי הפרלמנט אינטרס לשמור על הרוב הנבחר, מכיוון שאם ייכשל תיעשה אחריותו של בית המחוקקים מצומצמת יותר ויתחזק תפקידו של הנשיא.

Sartori, Giovanni: Comparative Constitutional Engineering, New York University Press, 1994.