פרלמנט | גליון 6

שולחן עגול בנושא: "החלת 'תקופות צינון' על עובדים בשירות הציבורי"

קיים צורך אמיתי לגבש תפיסה אחידה בשאלת הנהגת תקופות צינון וביחס למנגנוני צינון חלופיים. המשתמע מצורך זה, הוא אימוץ ראיה מקיפה.

בתאריך ה-15.11.1994 ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה, בשיתוף עם נציבות שירות המדינה, שולחן עגול בנושא החלת "תקופות צינון" על עובדים בשירות הציבורי, טרם כניסתם לחיים הפוליטיים-מפלגתיים. במפגש נטלו חלק מספר חברי כנסת, נציגים מנציבות שירות המדינה, מנכ"ל משרד הפנים והיועץ המשפטי של המשרד, אנשי אקדמיה ומומחי המכון הישראלי לדמוקרטיה.

בפתח הדיון הציג פרופ' דוד נחמיאס, ראש התוכנית למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל-אביב ועמית מחקר במכון לדמוקרטיה, את השיקולים המתנגשים בסוגיה זו. הוא הדגיש את הצורך לאזן בין הרצון להשתתף בעשיה הפוליטית, המהווה מרכיב מרכזי בדמוקרטיה, לבין השאיפה להקפיד על טוהר המינהל הציבורי, שהוא חיוני לשמירה על אמון הציבור בשיטה הביורוקרטית. הפרופ' נחמיאס סקר את הנוהג במדינות אחרות ותיאר את המגבלות השונות המוטלות על עובדי ציבור בבואם להציג עצמם, כמועמדים בבחירות, כמו גם בשובם מתפקיד נבחר אל השירות הציבורי. לגבי המצב בישראל, הצביע פרופ' נחמיאס על העדר האחידות השורר בחוקים ובתקנות השונים אשר אמורים להסדיר את הנושא.

המתדיינים, רובם ככולם, היו בדעה, כי קיים צורך אמיתי לגבש תפיסה אחידה בשאלת הנהגת תקופות צינון וביחס למנגנוני צינון חלופיים. המשתמע מצורך זה, הוא אימוץ ראיה מקיפה על-ידי כל הגורמים המעורבים, על פני חקיקה "נקודתית" שבאה לפתור בעיה מסויימת. במסגרת התפיסה הכוללת יש לתת את הדעת למועמדים המעוניינים להתמודד בבחירות לכנסת או בבחירות לרשויות המקומיות. על תפיסה כוללת זו לספק מענה לעובדי המדינה וכן לעובדי ציבור במובן הרחב, כגון עובדי החברות הממשלתיות ועובדי התאגידים הציבוריים.

המשתתפים בשולחן העגול העלו גישות שונות בכל הנוגע ל"תקופת הצינון" הרצויה ולתחולתה גם על הבחירות המקדימות הנערכות במפלגות ("הפריימריס"). אף עלתה השאלה, האם ההסדר הנהוג של חופשה ללא תשלום, מספק תשובה נאותה לבעיה, או שמא יש לחייב את אותו עובד ציבור, אשר מצהיר כי בכוונתו להכנס לחיים הפוליטיים-מפלגתיים, בהתפטרות מלאה.