פרלמנט - גליון 78 משבר המפלגות

פרלמנט

מדוע המפלגות הגדולות כבר לא גדולות?

מאמר זה בוחן את תופעת הירידה בכוחן של המפלגות הגדולות המצרפיות בישראל במבט השוואתי. מהניתוח עולה שישראל בולטת כמדינה אשר בה הירידה התלולה ביותר.

פרלמנט

משבר המפלגות בדעת הקהל הישראלית

נתוני סקרי מרכז גוטמן על אמון הציבור במפלגות מלמדים שמשבר האמון במפלגות הוא מאפיין קבע של החיים הפוליטיים בישראל בעשורים האחרונים.

פרלמנט

פני המפלגה או פני המנהיג: פרסונליזציה פוליטית בפייסבוק, ישראל במבט השוואתי

האם בישראל המנהיגים מאפילים על מפלגותיהם בכל הנוגע לפעילות ברשתות החברתיות? המאמר בוחן את תופעת הפרסונליזציה בפייסבוק במבט השוואתי.

פרלמנט

מה הרעיון? דרכים לעידוד פעילות רעיונית של מפלגות

המפלגות בישראל זנחו את הזירה הרעיונית. אחת הדרכים למנוע את היעלמות הפן האידאולוגי היא תמרוץ הפעילות הרעיונית במפלגות באמצעות הקצאת מימון ייעודי מטעם המדינה.