פרלמנט - גליון 62 "מאוחדים בשונות": האם יעמוד המוטו של האיחוד האירופי במבחן המציאות? (גיליון 62)

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

מאמר מערכת

לרגל יום אירופה החל ב-9 במאי ולרגל ציון חמישים שנה לשיתוף הפעולה בין האיחוד האירופי לישראל, גיליון פרלמנט הנוכחי מוקדש לאיחוד האירופי.
נהוג לראות את ראשיתו של האיחוד האירופי בהצהרה שנשא שר החוץ הצרפתי רוברט שומן ב-9 במאי 1950.

פרלמנט

מוסדות האיחוד האירופי: האומנם דמוקרטיים במידה הרצויה?

ביוני 2009 ייערכו בחירות לפרלמנט של האיחוד האירופי. ביום זה יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית כ-460,000,000 בוחרים מ-27 המדינות החברות ולבחור את נציגיהם באיחוד. הפרלמנט האירופי הוא אחד מארבעת המוסדות המרכזיים של האיחוד האירופי.

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

איחוד כלכלי באירופה

האיחוד האירופי הפך ברבות השנים לישות פוליטית ומדינית בעלת השפעה, אך תחילתו בשיתוף פעולה כלכלי. נהוג לראות ב"אמנת הפלדה והפחם" מתחילת שנות ה-50 את ראשית כינונו של האיחוד האירופי. 

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

חזרה אל "השוביניזם הכלכלי" - הרחבת הסדקים במרקם הסולידריות האירופית לנוכח המשבר הכלכלי

המשבר הכלכלי העולמי, ככל משבר בספרה החברתית, מזעזע יסודות של סולידריות ומציג מגמות של התכנסות גורמים פרטיקולריים בתוך עצמם לצורך שימור האינטרסים שלהם. אחווה אמיתית או מדומה בין הבריות ומסגרות פדרטיביות שונות או אמנות הנכרתות בין אומות, נוח להן להתקיים בתנאים של יציבות כלכלית המרככת את עומק החשדנות ההדדית הקיימת  תדיר בין השותפים למסגרת – שמא הצד האחר מפיק תועלת רבה יותר מקיומה של המסגרת המשותפת. 

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

האיחוד האירופי: "מועדון חברים"

בינואר 2009 התכנסו ראשי המדינות החברות באיחוד האירופי כדי להחליט כיצד להתמודדות עם המשבר הכלכלי ההולך ומחריף (להרחבה על התמודדות המדינות עם המשבר הכלכלי ראו המאמר איחוד כלכלי באירופה). 

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

מוסלמים באירופה: דו-קיום או התנגשות הציביליזציות?

אירופה משנה את פניה; בעקבות ההגירה המסיבית ושיעורי הילודה הגבוהים, שיעור המיעוטים המוסלמים באירופה מוערך כיום בכ-20 מיליון איש שהם כ-4.5% מכלל אוכלוסיית אירופה. 

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

ישראל והאיחוד האירופי – 50 שנה של קשרים ושיתוף פעולה

ציון חמישים השנים ליחסים ולקשרים בין ישראל ובין האיחוד האירופי (א"א) – מאז הוקמה ב-1959 הנציגות הדיפלומטית הישראלית ליד הקהילה האירופית הכלכלית (EEC- European Economic Community) – ייחודו בכך שאין מדינות רבות היכולות לזקוף לזכותן התקשרות כה מוקדמת עם האיחוד האירופי וראייה מרחיקת לכת כל כך כמו ישראל.