ריאיון מצולם עם נועם גרשוני

ריאיון מצולם עם נועם גרשוני, אלוף פראלימפי, המספר על חוויותיו האישיות כספורטאי בעל מוגבלות. בריאיון הוא מציין את השינוי לטובה שחל בישראל בנוגע לנגישות של אנשים עם מוגבלות, אך מדגיש שיש עוד מקום רב לשיפור, בעיקר בהשוואה למדינות כמו ארצות הברית וקנדה. המסר שלו הוא כי אנשים עם מוגבלות אינם מסכנים ואינם זקוקים לרחמים, אלא "התפיסה צריכה להיות אמפתית ומקבלת ויותר מחבקת".