חקלאות ופיתוחחקלאות ופיתוח

רשימת מיעוטים נלווית למפא"י (מפלגת לוויין), שהתמודדה בבחירות לכנסות השנייה (1951), השלישית (1955) והרביעית (1959). בכל מערכת בחירות שהשתתפה זכתה במנדט אחד.

table
שנת בחירות קולות מושבים (מנדטים) אחוז הקולות רשימת מועמדים מצע
1959 10,902 1 1.1 המועמדים המועמדים
1955 9,791 1 1.1
1951 7,851 1 1.1 המועמדים המועמדים