הרשימה הדמוקרטית לערביי ישראל


 

הרשימה הדמוקרטית לערביי ישראל

מפלגת לוויין של מפא"י שנכנסה לכנסת השנייה והשלישית.

table
שנת בחירות קולות מושבים (מנדטים) אחוז הקולות רשימת מועמדים מצע
1955 15,475 2 1.8 המועמדים המועמדים
1951 16,370 3 2.4 המועמדים המועמדים