צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

מרינה מוצינוק

עוזרת מחקר בתכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטוניות