להורדת התמונה

מרינה מוצינוק

עוזרת מחקר בתכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטוניות

מוצינוק מועמדת לדוקטורט בבית הספר לחינוך באוניברסיטת עברית ירושלים.
בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה וחינוך ותואר שני בסוציולוגיה ארגונית מהאוניברסיטה העברית.

תחומי התמחות:

פסיכולוגיה חברתית; שיפוט וקבלת החלטות; מתודולוגיות כמותיות ותמחות בעיצובי מחקר ניסיוניים.