צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרופ' אילנה ריטוב

לשעבר יועצת בתכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטונית