צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

אורית מייברוק

ראש מטה

דוא"ל: orit@idi.org.il

טל': 02-5300832/884