צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

גילה נועם

מנהלת פיתוח תכניות, מחלקת פיתוח ואסטרטגיה

דוא"ל: gilan@idi.org.il

טל': 02-5300838/877