ד"ר אבי בראלי

ד"ר אבי בראלי הוא חבר בצוות המחקרי של תכנית המחקר ישראל כמדינת לאום, וחוקר את הנושא: הממלכתיות כביטוי של תפיסה רפובליקנית של מדינת הלאום. לתואר ראשון למד בראלי באוניברסיטת תל אביב (פילוסופיה) ולתואר שני - באוניברסיטה העברית בירושלים. באוניברסיטה העברית הוא גם כתב את עבודת הגמר שלו - "השורשים האונטולוגיים לאנטי-אוטופיזם של שפינוזה" - בהנחייתו של פרופ' אלחנן יקירה. את עבודת הדוקטורט שלו הוא כתב בנושא "בין מרות לשיתוף: המאבק על דרך המיסוד הפוליטי במפא"י 1953-1948" בהדרכת פרופ' יוסף גרוני.

בשנים 2003-1997 לימד ד"ר בראלי באוניברסיטת תל אביבי בחוג להיסטוריה של עם ישראל ובחוג ללימודים כלליים. החל משנת 2003 הוא מרצה במסלול ללימודי מדינת ישראל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות ובמחלקה להיסטוריה של עם ישראל שבאוניברסיטת בן גוריון.

בשנים 1989-1980 היה אבי בראלי מתרגם, משכתב ומגיה בעיתונים הארץ, מבטובהוצאת עם עובד. כמו כן הוא שימש כמזכיר מערכת העיתון הכלכלי מבט, כעורך ספרי עיון וספרות בהוצאות זמורה ביתן ועם עובד והוא היה חוקר ועורך במכללת בית ברל. החל משנת 1990 הוא עורך וחוקר במרכז למורשת בן גוריון, משנת 1991 הוא עורך במערכת כתב העת "עיונים בתקומת ישראל", ומשנת 1994 הוא עורך סדרת נושא של "עיונים בתקומת ישראל" וספרי מחקר שונים בהוצאת המרכז למורשת בן גוריון.

ספרים

ספרים מאת ד"ר אבי בראלי