ניצה קסיר

לשעבר עמיתת מחקר בתוכנית לחברה הערבית בישראל