צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

קים נח

לשעבר עוזרת מחקר, התוכנית לרפורמות בשירות הציבורי, המרכז לממשל וכלכלה

ספרים

ספרים מאת קים נח