צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

ליאור מימוני

מנהל כספים

דוא"ל: liorm@idi.org.il