צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה
להורדת התמונה

גלעד כהן קובץ'

חוקר בתוכנית החברה החרדית בישראל

giladc@idi.org.il

גלעד הוא חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה בתוכנית החברה החרדית בישראל. גלעד הוא כלכלן וסוציולוג בהכשרתו, בוגר תכנית פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה) לתואר ראשון והתכנית בכלכלה לתואר שני (מסלול מחקרי), שניהם מהאוניברסיטה העברית, וכיום תלמיד דוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. גלעד שימש בעבר כחוקר בחטיבת המחקר של בנק ישראל (2017-2015) וכמנהל המחקר הכלכלי של קבוצת פארטו (2022-2018). מחקריו בשנים האחרונות עסקו במדיניות לשילוב קבוצות מיעוט בתעסוקה, ובכלל זאת החברה החרדית. עבודת הדוקטורט של גלעד עוסקת בתהליכי קיטוב בחברה הדתית-הלאומית בישראל ובמגמות של שמרנות וליברליזציה בשדות דתיים.