צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

יערי פדן

עוזרת מחקר במרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת

yaarip@idi.org.il