אחוז החסימה

חוק המשילות עבר בדיוני ועדת חוקה ובתוכו הסעיף להעלאת אחוז החסימה. כיצד ישפיע שינוי אחוז החסימה על יכולת המשילות בישראל?. רכזנו עבורם מספר מחקרים ומאמרים בנושא.

חוק המשילות עבר בדיוני וועדת חוקה ובתוכו הסעיף להעלאת אחוז החסימה. כיצד ישפיע שינוי אחוז החסימה על יכולת המשילות בישראל?. במהלך השנים בחנו חוקרי המכון את השלכות העלאת אחוז החסימה על היבטיו השונים: ייצוג מיעוטים, יכולת המשילות, שינוי בהתנהגות הפוליטית ונושאים נוספים. רכזנו עבורם מספר מחקרים ומאמרים בנושא.


להרחבה בנושא באתר המכון:

בהרחבה על אחוז החסימה: אטמור, ניר (2013) העלאת אחוז החסימה משמעויות והשלכות אפשריות חוו"ד לוועדת חוקה: גדעון רהט, עופר קניג (2013): הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – שינוי שיטת הממשל), והצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – הגברת המשילות והעלאת אחוז החסימה גדעון רהט, אור טוטנאור: הצעת חוק המשילות שלומית ברנע, גדעון רהט, עופר קניג, חן פרידברג (עורכים) איך מתקנים את שיטת הממשל בישראל: המלצות עיקריות