הודעה לעיתונות

פורום שרים לשעבר לקראת מינוי השופטים לעליון

לקראת ההצבעה בוועדה לבחירת שופטים, פורום שרים לשעבר מהמפד"ל ועד מרצ קוראים לחברי הוועדה לשים בראש סדר העדיפויות את רמתם המקצועית של השופטים; לכבד את הנוהג לשיריון נציג אופוזיציה בוועדה

לקראת ישיבת הוועדה לבחירת שופטים שתתקיים היום (ד'), פרסמו 12 שרים לשעבר (מהם שני שרי משפטים לשעבר), החברים בפורום השרים לשעבר, הפועל במסגרת המכון הישראלי לדמוקרטיה, את המסרים הבאים:

  • השיקול הראשון בבחירת השופטים חייב להיות רמתם המקצועית.
  • שיקוף פניה של החברה הישראלית הוא מרכזי, ובתנאי שלא יבוא על חשבון רמתם המשפטית של המתמנים.
  • הפורום קורא לכנסת להמשיך בנוהג אשר לפיו אחד מחברי ועדת הבחירה הוא נציג האופוזיציה.

רשימת החותמים המלאה: יוסי ביילין (לשעבר שר המשפטים), מאיר שטרית (לשעבר שר המשפטים), יורם ארידור, אופיר פינס, שאול יהלום (לשעבר חבר הוועדה), אפי איתם, מיכאל מלכיאור, רן כהן, אורית נוקד (לשעבר חברת הוועדה), רוני מילוא, אילן שלגי, אברהם פורז


"פורום שרים לשעבר" מתכנס במכון הישראלי לדמוקרטיה ודן בנושאים שעל סדר היום הלאומי, במטרה להמליץ בפני מערכות השלטון והחקיקה על דרכי פעולה. הפורום עוסק בסוגיות בעלות משמעות מיוחדת בזירה השלטונית והציבורית, תוך שימוש בניסיון שצברו חברי הפורום - במערכת קבלת ההחלטות החשובה ביותר בישראל. זאת מתוך כוונה ללמוד מניסיון העבר ולגבש המלצות מדיניוּת. הפורום נעזר בשירותיו של המכון הישראלי לדמוקרטיה, הן בניהולו השוטף והן בחומר מחקרי שמוצג לשרים לשעבר לקראת דיוניהם. חברי הפורום מעלים הצעות לסדר היום, אותם יאשרו יושבי הראש המשותפים: יורם ארידור, יוסי ביילין ודן מרידור. פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה מלווה את תהליך העבודה מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה.