סקר תפיסת המצב הכלכלי בישראל

סקר זה, שנערך לקראת כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2016 (לשעבר פורום קיסריה), ביקש לבחון כיצד תופס הציבור הישראלי את מצבו הכלכלי בהווה ומהן ציפיותיו לגבי עתידו הכלכלי ועתיד ילדיו.

כמו כן, הסקר עסק בתפיסת האחריות של המדינה לממן שירותים שונים עבור האזרח ובחן את עמדות הציבור כלפי המודל הכלכלי-חברתי המועדף - הסקנדינבי או האמריקני. בחלקו השני של הסקר בדקנו את תפיסות הציבור כלפי איכות השירות הציבורי, ובחלקו השלישי נגענו ביחס המרואיינים למקומות העבודה ולדפוסי חיי היום יום שלהם בעבודה.

הסקר נערך טלפונית על ידי מכון מדגם בתאריכים 29 במרץ עד 3 באפריל 2016. המדגם כלל 600 מרואיינים מהם 500 יהודים ו-100 ערבים. נערך שקלול כך שסך המרואיינים היוו מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בארץ בגילאי 18 ומעלה.

להורדת הסקר כ-pdf לחצו כאן