סדרת סקר "בקטנה"

70 שנה למכתב הסטטוס-קוו | סקר

על רקע המשבר האחרון בסוגיות דת ומדינה סקר מיוחד של המכון הישראלי לדמוקרטיה: 70% מהחילונים סבורים שבשנים האחרונות החיים במישור הציבורי נוטים יותר לטובת החרדים והדתיים; למעלה משליש מהדתיים ו- 80% מהמסורתיים הלא דתיים תומכים בהפרדת הדת מהמדינה או בהפחתת השפעתה על החיים בה

סקר חדש שמפרסם הבוקר (א') המכון הישראלי לדמוקרטיה, לקראת כנס לציון 70 שנה למכתב הסטטוס-קוו שייערך היום במכון, מצא כי מחצית מהציבור היהודי בישראל סבורים שהחיים בשנים האחרונות במישור הציבורי נוטים יותר לכיוון הדתי מבעבר, זאת לעומת רבע מהציבור שסבור כי אין שינוי ו-20% הסבורים כי השינוי בשנים האחרונות נוטה לכיוון החילוני. בפילוח לפי רמת הדתיות של הנשאלים, נמצא כי 70% מהחילונים סבורים שהחיים במישור הציבורי נוטים יותר לכיוון הדתי בעוד שרק 25% מהדתיים ו-22% מהחרדים סבורים כך.

סבורים שבשנים האחרונות החיים במישור הציבורי נוטים יותר לכיוון הדתי\חרדי:

עוד נמצא בסקר, כי רוב בציבור היהודי בישראל (57%) סבורים שההסדרים הנוכחיים בנושאי דת ומדינה משקפים את הערכים של המגזר החרדי או הדתי, בעוד ש-18% סבורים שהם מייצגים את הערכים של המגזר המסורתי ו-12% בלבד סבורים כי הם מייצגים את הערכים של המגזר החילוני. בקרב החילונים בלב, נמצא ששני שליש סבורים שההסדרים הנוכחיים משקפים ערכים חרדים או דתיים. לעומת זאת, 40% מהחרדים סבורים שההסדרים משקפים את הערכים החילונים ו-17% מהחרדים סבורים שההסדרים משקפים ערכים מסורתיים בלבד.

לבסוף, נמצא בסקר כי 56% מהישראלים בעד שינוי של הסדרי הדת והמדינה בישראל. בקרב החילונים 64% תומכים בכך, בקרב המסורתיים והמסורתיים-הדתיים כמחצית תומכים בכך, בקרב הדתיים 46% תומכים בשינוי ובקרב החרדים רק 42% תומכים בשינוי. עם זאת, מתוך התומכים בשינוי, נמצא כי בעוד שקרוב ל-100% מהחילונים תומכים בהפרדת הדת מהמדינה או בהפחתת ההשפעה של הדת על החיים במדינה, 76% מהחרדים היו רוצים שהדת תשפיע יותר על החיים במדינה. ממצא מפתיע נרשם בקרב הדתיים התומכים בשינוי, כשלמעלה משליש מהם ציינו כי הם תומכים בהפרדת הדת מהמדינה או בהפחתת השפעתה על החיים בה. בקרב המסורתיים הדתיים 49% תומכים בהפרדה או בהפחתת ההשפעה של הדת ובקרב המסורתיים הלא דתיים, 80% תומכים בכך.

ד"ר שוקי פרידמן, מנהל המרכז לדת, לאום ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה, אמר על רקע הממצאים כי: "התחושה של החילונים כי הדת דומיננטית יותר במדינה נובעת לאו דווקא מהמצב בשטח, שם המציאות מורכבת ובמקרים רבים נוטה ליותר חילוניות, אלא מהתנהלות אגרסיבית של פליטיקאים דתיים ושל הממסד הדתי. הממצאים מחדדים את הצורך בהסדרה של יחסי דת ומדינה באופן שייתן מענה למציאות של ישראל היום ולא של זו של לפני עשרות שנים. כדי שישראל תמשיך להיות יהודית ודמוקרטית ולא חרדית ודמוקרטית".

הסקר נערך על ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה בין התאריכים 27-28.6.17 בקרב מדגם של 500 נסקרים מהמגזר היהודי באמצעות מכון הסקרים מדגם.