קמפיין

מה האירוע המשמעותי ביותר השנה בדמוקרטיה הישראלית?

עם פרוץ השנה החדשה, קיבצנו עבורכם את האירועים שהשפיעו על הדמוקרטיה הישראלית בשנה החולפת. מהו האירוע המשמעותי ביותר מבחינתכם?