הודעה לעיתונות

קווים אדומים למשא ומתן הקואליציוני

| מאת:

במכון הישראלי לדמוקרטיה קוראים לראשי המפלגות המנהלות בימים אלה מו"מ קואליציוני עם הליכוד, להציב קווים אדומים לכניסתם לממשלה, במטרה לבלום יוזמות שיחלישו את שלטון החוק, המבקשות לשנות מהיסוד את האיזון בין שלוש הרשויות

Flash 90

בחוות הדעת שנשלחה לראשי המפלגות מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה, מפורטות שלוש המלצות עיקריות:

  1. התחייבות לשמירה על האיזון בין רשויות השלטון – שמירה על מנגנון הביקורת השיפוטית והימנעות מהכלת פסקת ההתגברות שתעניק לפוליטיקאים כוח בלתי מוגבל. כן מבקשים במכון לבלום את הדרישות לפוליטיזציה של הליך בחירת ומינוי שופטי בית המשפט העליון, וקוראים לראשי המפלגות לפעול לשמירת מערכת המשפט כעצמאית ומקצועית.
  2. חיזוק שלטון החוק ודחיית חקיקה פרסונלית שתמנע העמדה לדין של בכירים – התנגדות ליוזמות חקיקה שמטרתן לחלץ ראש ממשלה או כל אישיות בכירה אחרת מעמידה לדין פלילי, או שינוי החוק כך שיחול באופן רטרואקטיבי. כל שינוי כזה משמעו הסכמה להתנהגות בלתי הולמת מצד נבחר ציבור ועצימת עיניים מול השחתת השירות הציבורי.
  3. הימנעות מהתחייבות מראש להסכמה גורפת - הסכמה כזו מעקרת כל אפשרות לדיאלוג או השמעת טיעונים, וסותמת מראש את הגולל על האפשרות לרקום מהלכים פוליטיים במהלך כהונת הממשלה. חזינו בהשלכותיה בממשלה היוצאת, בה התחייבו מפלגות התחייבות אפריורית להסכים לכל יוזמה שיקדם רה"מ בנושא תקשורת והרגולציה עליה. אין להסכים לכך שוב, שכן היא סותרת את כללי המשחק ומשאירה כח רב בידי הגורם שבידו זכות הוטו.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה: "הסעיפים שיתקבלו במסגרת ההסכמים הקואליציוניים – וחשוב לא פחות, אלו שיישארו מחוץ להם – יקבעו במידה רבה את הלך הרוח של הממשלה הבאה. זו הזדמנות שאינה חוזרת לנציגי המפלגות המחוזרות על ידי ראש הממשלה להציב בפניו עובדה: לא לתת יד לחקיקה שנועדה להחליש את שלטון החוק ולערער את היחסים העדינים בין שלוש הרשויות, שכן המצב שבו יש נסיון לשנות את כללי המשחק הדמוקרטיים לצרכים פוליטיים הוא מצב שאינו מתקבל על הדעת ויש לעשות הכל כדי להימנע מכך".