מאמר דעה

מפעל הפיס - לא מה שחשבתם

| מאת:

בשונה מהצהרותיו, החלטתו של מפעל הפיס לבטל את תמיכתו בפסטיבל דוקאביב מוכיחה כי הוא ארגון המונחה לפי עיקרון פוליטי ברור. על מנת להימנע משיקולים פוליטיים, יש להקים רשות ציבורית נפרדת ובלתי-תלויה שתופקד על חלוקת רווחי ההימורים של הגופים המקיימים הימורים חוקיים

Flash 90

"בזכות הפיס" הוא דימוי מרכזי שמבקש לעצמו מפעל הפיס. הטוען "כולנו זוכים בפיס - זהו העיקרון המנחה את פעילותו הענפה של מפעל הפיס מיום היווסדו." האמנם?

דירקטוריון מפעל הפיס הוכיח כי דימוי זה רחוק מאוד מהמציאות בהחליטו לבטל מכאן ולהבא  השתתפות במימון פרס בפסטיבל דוק-אביב, פסטיבל היצירה הקולנועית התיעודית החשוב בישראל, ובה בעת להעמיד "לבחינה משפטית" את הקצאתו של הפרס לזוכה הפסטיבל השנה, הסרט "לאה צמל, עורכת דין". בהחלטתו זו, שמהותה הפעלת צנזורה, משך מפעל הפיס את השטיח מתחת לתדמית הציבורית שהוא מבקש לעצמו ולפעילותו בתחום התרבות, בפרט.

מפעל הפיס הוכיח כי הוא אינו ארגון המוכוון לזכייה של כולם, אלא שבהנהגתו הנוכחית, הוא מוכוון באופן פוליטי ברור; מחשב את דרכו, בין היתר, לפי מידת הצעקנות הפוליטית ולא לפי מחויבות ציבורית רחבה לנושאים שבקידומם הוא מבקש להתנאות.

היעלה על הדעת כי מפעל הפיס יתנה מימון להקמת בתי-יולדות בהפרדת יולדות יהודיות וערביות; מימון גני ילדים באיסור משחק משותף של פעוטים ופעוטות, או ילדים מעדות שונות, או שיממן מועדוני פיס לגיל הזהב לתומכי מפלגה פוליטית מסוימת בלבד? לכאורה לא.

החלטת הדירקטוריון להימנע מתמיכה עתידית בסרטים דוקומנטריים אינה שונה מאלה. שכן, סרטים דוקומנטריים עוסקים מטיבם בהיבטים של המציאות, וכמעשי אמנות - מאתגרים את הסתכלותנו על המציאות, מבקרים, מעוררים מחשבה ורגש. בין אם עוסק מעשה האמנות בעו"ד המעניק הגנה משפטית לפלסטינים, ובין בכל תוכן מותר אחר, מבחנו אינו בתוכן שביסוד הנושא אלא באופן הטיפול בנושא, באתגר, בחידוש, במחשבה וברגש שמעשה האמנות מעורר. יציאת מפעל הפיס מהתחום, מעידה על חישוב פוליטי ציני ואי-כשירות לעיסוק בסיוע ציבורי לתרבות. ובל נתבלבל - סיוע לסרט זוכה בפסטיבל, שנבחר על-ידי גוף ציבורי שהוא בלתי-תלוי במפעל הפיס, ובלא מעורבות של מפעל הפיס וועדות פרס המתמנות מטעמו, הוא האופן ההולם תמיכה בתרבות ומפעלי תרבות.

במשך שני עשורים שקדה המועצה הציבורית לתרבות ואמנות שליד מפעל הפיס, לבדל את החלטותיה משיקולים פוליטיים, ולקיים - בברכת דירקטוריון מפעל הפיס - מנגנון ציבורי לסיוע לתחום התרבות. כעת, מתערב הדירקטוריון, שבין חבריו נציגי השלטון המקומי, נציגי שר האוצר ונציגי ראש הממשלה, בפעילותה. הכל, בשל רצון לרצות את ארגון "אם תרצו" וקבוצת המשפחות השכולות "ובחרת בחיים" המלווה על-ידו, ומפחד מימושו של איום לחרם צרכנים ולביטול מינויים.

המועצה הציבורית לתרבות ואמנות שליד מפעל הפיס טרם השמיעה את עמדתה ביחס להחלטת הדירקטוריון. על חבריה הנכבדים להבין שהגיעו לפרשת דרכים ולהחליט אם ברצונם לשמש עלה תאנה לדירקטוריון המקבל החלטות בתחומי התרבות, שייתכן ויהיו מונעות משיקולים פוליטיים, תקציביים או עסקיים של מכונת ההימורים הגדולה הזו. ברור לכל כעת כי מפעל הפיס אינו אלא חברה למטרות רווח, שמומחיותה הימורים, ומטרתה העיקרית רווחים משמעותיים לבעליה.

רווחי ההימורים הם כספי ציבור מובהקים, תוצאה של פעילות הימורים שטמונים בה נזקים וסיכונים ליחיד ולחברה, המוסדרת בידי המדינה. לא לחינם יש המתארים את פעילות ההימורים כפעילות מיסוי רגרסיבי שמקיימת המדינה בעקיפין, המופנית בעיקר כלפי קבוצות אוכלוסייה מוחלשות. משהוכח שוב שמפעל הפיס הוא גורם עסקי, ציני ובעל אינטרסים פוליטיים, שאינו כשיר לאחריות על היבטים ציבוריים, יש לפעול בדחיפות להפריד בין פעילות ההימורים לבין השימוש הציבורי ברווחיה. מאחר ואין מקומם של רווחי ההימורים בתקציב המדינה, עליהם לחזור לציבור באמצעות גוף נפרד, בדומה למודל האנגלי. יש להקים בישראל בדחיפות רשות ציבורית נפרדת ובלתי-תלויה ולהפקידה על חלוקת רווחי ההימורים של הגופים המקיימים הימורים חוקיים.

פורסם לראשונה ב-Ynet.