מאמר דעה

מסרבים לצאת מהקופסה

| מאת:

הפתרון למצוקת מסורבות הגט נמצא בידיהם של הרבנים, ובאומץ שלהם לעשות שימוש בכלים הלכתיים חדשים, שייטלו את הכוח מידי הבעלים וישחררו לחופשי מאות נשים

Flash 90

בימים האחרונים אנחנו עדים לפארסה נוספת סביב עוד סרבן גט. לפי גרסת הרבנות, קבורת אמו עוכבה על ידי הרב הראשי, עד שהסכים לתת גט. לגרסת הבעל המעגן, לא היו דברים מעולם והרבנים הם "מושחתים" ו"חבורת שקרנים". כך או כך, הסיפור מציף שוב את הבעיה הכואבת הזו. נשים רבות כלואות בנישואים על ידי בעליהן.

הניסיון של הרב הראשי לכפות גט, ממחיש את קוצר ידם של הרבנים בעיקר בגלל שהם כולאים את עצמם בקונספציה הלכתית שמרנית. פתרון ראשון למצב הבלתי נסבל הזה הוא חופש בחירה בנישואים ויצירת מסלול של נישואים אזרחיים בישראל. אבל פתרון חיוני לא פחות צריך לבוא מהמגרש ההלכתי ועל בסיס רוחב כתפיים ואומץ לב פסיקתי של הרבנים והדיינים. 

משטר הנישואים בישראל של המאה ה-21 אבסורדי ודורש תיקון משמעותי. בהיותו מושתת ביסודו על הדין הדתי, הוא יוצר מצב לא הגיוני בו לכ-400 אלף ישראלים, שלא מוגדרים יהודים על פי ההלכה, אין כלל אפשרות להינשא בישראל. מעבר לכך הוא שולל מישראלים רבים אחרים, שהיו מעדיפים להינשא בטקס לא דתי, את האפשרות הזו. התיקון לכך צריך לבוא בדמות נישואים אזרחיים, שגם פוסקים רבים סבורים שהם פתרון ראוי ונכון יותר למצב בו רוב הישראלים אינם שומרי תורה ומצוות, ולא מעלה חשש לפיצול בעם ישראל.

אבל גם אם מחר בבוקר יונהגו נישואים אזרחיים, הסוגיה הקשה של סרבנות גט לא תיפתר שכן רוב  הישראלים כבר נשואים כדת משה וישראל, ורבים אחרים ימשיכו להינשא על פי ההלכה. לכן הפתרון צריך להימצא במגרש ההלכתי, ובתפר שבינו לבין החוק ומערכת האכיפה הישראלית.

בתחילה צריך לומר שהרבנים והדיינים היושבים בבתי הדין, ועוסקים באופן יומיומי בסוגיות הללו, מכירים את המצוקה ועושים מאמצים לפתור את מצוקתן של מעוכבות הגט. המקרה האחרון ממחיש את המודעות והיצירתיות של הרב הראשי, שעומד בראש מערכת בתי הדין להשגת גט לאישה שכלואה בנישואיה כעשור. יתרה מזו, גם החוק הישראלי מקנה לבתי הדין שורה ארוכה של סנקציות חמורות שנועדות ללחוץ על סרבני גט, בהן אפילו מאסר בבידוד של סרבן גט, כנראה הסנקציה החריפה ביותר שמערכת המשפט בישראל יכולה להטיל על אדם.

איפה אם כן הבעיה? בקונספציה. על פי ההלכה, מתן גט צריך להיות מרצון. לכן, למרות ארסנל הכלים הקיים בחוק, בתי הדין מהססים לעשות בהם שימוש נרחב. בנוסף, כפי שמוכיחים מקרים לא מעטים מהשנים האחרונות, כשמדובר בסרבנים קשי לב, גם סנקציות חמורות לא מועילות. לכן צריך פתרון אחר ומשמעותי יותר.

אכן, דרך המלך לסיום נישואין על ידי ההלכה, היא מתן גט מרצון על ידי הבעל. אבל ההלכה מציעה גם דרכים אחרות, המקנות לבתי הדין את הסמכות להפקיע נישואין או לבטל אותם למפרע. הדרכים לעשות זאת קיימות בהלכה, אבל רבנים רבים חוששים לעשות בכלים הללו שימוש. בעת האחרונה, דיינים בתוך מערכת בתי הדין ומחוץ למערכת עשו בכלים הללו שימוש. במקום שיינשאו על כפיים ויהוו מקור השראה, הם זכו לקיתונות של רותחין מעמיתיהם וקידומו של אחד מהם נעצר.

בפרספקטיבה של אלפים שנות הלכה, מה ששימר את חיוניותה ואת הרלוונטיות שלה עבור העולם הדתי, היה היכולת לפרש ולהתחדש. הפתרון למצוקה האיומה של מסורבות גט נמצא בידיהם של הרבנים, ובאומץ שלהם לעשות שימוש בכלים הלכתיים חדשים, שייטלו סוף סוף את הכוח מידי בעלים רשעים וישחררו לחופשי מאות נשים שנמקות בנישואים מתים.

פורסם לראשונה בישראל היום.