סקר מיוחד

רוב הציבור היהודי מתכוון לצום ביום כיפור

| מאת:

60% מכלל הציבור היהודי מתכוון לצום ביום כיפור, לעומת 27% שלא מתכוון לצום בכלל. 5% מהציבור מתכוונים לשתות אבל להימנע מאכילה. 7% טרם החליטו אם לצום

תקיעת שופר ביום כיפור

Flash 90

לפי סקר מיוחד של מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת יום כיפור, עולה כי 60% מכלל הציבור היהודי מתכוון לצום ביום כיפור, לעומת 27% שלא מתכוון לצום בכלל. 5% מהציבור מתכוונים לשתות אבל להימנע מאכילה. 7% טרם החליטו אם לצום. מעניין לראות שהנתונים הללו דומים לאלה שנבדקו בשנת 2000, אז 63% מהציבור הצהירו שהם צמים ביום כיפור. ואם חוזרים עוד יותר אחורה, בשנת 1994, 73% מכלל הציבור צם באופן מלא.

ומה בנוגע לתפילות בבית כנסת? רק רבע מהציבור היהודי (23%) מתכנן להגיע לבית הכנסת לכל התפילות ביום כיפור, 19% מתכוונים להגיע לחלק מהתפילות ו-12% מתכוונים להגיע לבית הכנסת רק כדי לשמוע את תקיעות השופר. 39% לא מתכוונים להגיע כלל לבית הכנסת השנה. 6% טרם החליטו אם להגיע לבית הכנסת.


**הסקר כלל 501 מרואיינים ונערך בין התאריכים 3-6/10.
טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 4.1%± ברמת ביטחון של 95%.